Fredrik Sjöshult

Anders Eklund kan glömma sin frihetsdröm

Anders Eklunds självömkan och bristande självinsikt gör att det fortfarande är hög risk för att han återfaller i grov brottslighet – och hans dröm om frihet är avlägsen.

Eklund borde ta intryck av massmördaren Tommy Alexanderssons öde.

Han nekades nyligen att få sin livstidsdom tidsbestämd till 45 års fängelse och beslutet visar tydligt att det inte ”daltas” med livstidsfångar som klassas som farliga.

Detta är en krönika. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Anders Eklund tycker synd om sig själv. Under hösten har en psykolog, en socialutredare och två rättspsykiatriker från Rättsmedicinalverket, RMV, gjort en farlighetsbedömning av Eklund eftersom han begärt att få sin livstidsdom omvandlad till ett tidsbestämt straff.

Utredningen genomsyras av Eklunds självömkan och det är en del av förklaringen till att det fortfarande är hög risk för att han återfaller i grov brottslighet. Han tycker att han blir illa behandlad på Tidaholmsanstalten av både personal och andra intagna men konstaterar att han ”biter ihop” och ”finner sig” i situationen.

Anders Eklund vill komma till en anstalt som erbjuder behandlingsprogram för sexbrottslingar men RMV konstaterar att behandlingen tidigare inte fungerat eftersom han inte kan ”se andras perspektiv” och inte ville analysera sina brott.

Eklund hävdar själv att han inte är farlig som sexbrottsling längre eftersom hans sexdrift försvunnit med anledning av en sjukdom. Det avfärdar RMV som argument.

LÄS MER: Anders Eklund vägrar möta Englas mamma 

Anders Eklund erkände morden på Engla och Pernilla i förhör.
Foto: POLISEN

Före livstidsdomen för morden på Engla Höglund och Pernilla Hellgren dömdes Anders Eklund för en rad olika sexbrott och våldtäktsförsök.

”Eklund har minst under tiden 1994 till 2008 uppvisat ett predatoriskt beteende där han upprepat begått eller försökt begå mycket allvarliga våldsbrott med sexuella motiv”, konstaterar Rättsmedicinalverket i farlighetsbedömningen.

”Eklund tenderar att normalisera eller bagatellisera sina livsval, sin sexualitet, problembeteende och kriminalitet. Även om han erkänner de gärningar som föranlett livstidsdomen är hans bristande förmåga till empati med brottsoffer och anhöriga tydlig.”

”En försvårande omständighet för återfallsrisken är att Eklund i dag inte uppvisar någon egentlig självinsikt”, slår RMV också fast.

I klartext: Anders Eklund är inte i närheten av att få ett tidsbestämt straff och har många år kvar i fängelse.


Livstidsdömdas farlighet bedöms i tre steg – hög, medel eller låg risk för återfall. Om det inte anses vara låg risk för återfall ska det finnas andra mycket starkt vägande skäl, exempelvis sviktande hälsa, för att en livstidsdom ska omvandlas till ett tidsbestämt straff.

Anders Eklund har avtjänat tio år av sitt straff när han nu ansöker om tidsbestämning. Om hans straff omvandlas till 15 år släpps han fri eftersom han då suttit av två tredjedelar av straffet men två aktuella fall visar att hans dröm om frihet är långt borta.

Tommy Zethraeus dömdes till livstid 1994 för Stureplansmorden.
Foto: POLISEN

Stureplansmördaren Tommy Zethraeus fick nyligen sitt straff tidsbestämt till 39 års fängelse efter att hans farlighetsbedömning till slut landat på låg återfallsrisk.

Massmördaren Tommy Alexandersson dömdes till livstids fängelse för mord på sammanlagt fem personer vid två olika tillfällen under 1988. Han tände eld på kropparna efter dubbel- respektive trippelmordet som var så brutala att Alexandersson kallades för ”Slaktaren från Enköping” och under sina 30 år i fängelse har han beskrivits som mycket farlig.

Tommy Alexandersson är dömd för fem mord på två olika platser som eldhärjades efteråt

I slutet av november prövades Alexanderssons fall av Örebro tingsrätt, som avgör om livstidsdömda ska få tidsbestämt. Till skillnad från Anders Eklund har Alexandersson misskött sig flera gånger i fängelset men avgörande var farlighetsbedömningen som talade till Alexanderssons nackdel.

Tingsrätten konstaterar att den tid Alexandersson nu suttit inlåst motsvarar ett tidsbestämt straff på 45 år men han får ändå avslag med motiveringen:

”Det föreligger en konkret och beaktansvärd risk att Tommy Alexandersson återfaller i brottslighet av allvarligt slag. Redan på grund av det anförda ska hans ansökan om omvandling av livstidsstraffet lämnas utan bifall.”

”Återfallsrisken intar en särställning bland de kriterier som ska beaktas vid en omvandlingsansökan och kan utgöra ett absolut hinder mot bifall till ansökan.”

Dubbelmördaren Leif Axmyr var tidigare den som fått längst straff efter en livstidsdom – 51 års fängelse – men om inget avgörande händer med Alexanderssons farlighet kan hans straff bli ännu längre.

Fallet Tommy Alexandersson visar att det inte ”daltas” med svenska livstidsfångar – och Anders Eklund borde ta intryck av Alexanderssons öde. Om han verkligen vill bli fri en dag måste han sluta med sin självömkan och ta tag i sina problem för att bedömningen av hans farlighet ska förändras.