Catarina Lundbäck

Det är dags att avskaffa systemet från 1200-talet

Varför reagerade inte någon tidigare och drog i den berömda nödbromsen? Skrämmande, skriver Catarina Lundbäck.
Foto: PONTUS LUNDAHL/TT / TT NYHETSBYRÅN

Nämndemäns vara och icke vara har länge varit ett omdiskuterat ämne. Kanske blev den friande domen vid Solna tingsrätt spiken i kistan?

Detta är en krönika. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Redan i England 1215 då Magna Carta-avtalet tecknades infördes ett system som liknar våra nämndemän. Samhällsmedborgare skulle dömas av sina likar, vilket sågs som ett tecken på ett demokratiskt samhälle.

800 år senare använder vi i princip samma system. Trots att omvärlden i allra högsta grad har förändrats.

Är det inte dags att förnya domstolsväsendet?

Förespråkare för nämndemannasystemet menar att nämndemännens främsta uppgift är att bidra till transparensen i domstolarna, upprätthålla det allmänna rättsmedvetandet, bidra med en annan flexibilitet än juristerna kan.

Se till lagens anda i stället för till dess bokstav.

Det låter vackert. Frågan är om det funkar och om det är lika behövligt som på 1200-talet?

Tiderna har förändrats. Vi har tidningar, tv och radio som berättar om brottsfall, debattörer och experter, offentliga rättegångar och domar, möjlighet att anmäla till JO och JK vid missnöje. Behöver vi verkligen sätta lekmän att döma också? Är det inte bättre att utbildade jurister gör det, likväl som att utbildade läkare opererar?


LÄS MER: Kritiserad nämndeman hoppar av alla uppdrag 


På senare tid har vi till och med tagit steget längre mot “lekmannarättegångar”. Sedan 1980-talet väger nämligen nämndemannens röst lika tungt som juristdomarens. Därmed ställs ännu högre krav på att systemet inte brister – som det precis tycks ha gjort i Solna tingsrätt. Det måste finnas skyddsnät som fångar upp nämndemän som inte tycks hålla måttet innan det är för sent.

I Solna tingsrätt ville ordföranden, juristdomaren och en av nämndemännen fälla mannen för misshandel. Deras argument är sakliga. Kvinnan anses trovärdig, har inget rimligt skäl att ljuga och är tydlig med när hon är osäker, men eftersom att den den lindrigaste bedömningen vinner friades mannen.


LÄS MER: Tingsrätten: Misshandlad kvinna borde inte ha vänt sig till polisen 


Jag har inget emot friande domar – så länge de är välmotiverade. Problemet i det här fallet är att motiveringen är så uppåt väggarna galen att det saknar motstycke i modern tid och är ovärdig Sverige i dag. De två centerpartistiska nämndemännen Ebdtisam Albede och Hasan Fransson vill fria mannen av skäl som direkt strider mot det svenska samhällets grundvalar: Allas lika värde inför lagen och som människor.


K-G BERGSTRÖM: Domen borde få alla partier att dra öronen åt sig 


I domen står till exempel att kvinnan inte skulle anses vara trovärdig för att hon inte visade några känslor, att det inte är ovanligt att kvinnor felaktigt hävdar att de misshandlats av sina män för att komma över lägenheter och att det normala i “dessa kretsar” är att gå till misshandlande mannens familj i stället för till polisen. Mannen anses dessutom trovärdig då han kommer från en “bra familj” vilket kvinnan inte gör, enligt domskälet.

Hur är det möjligt att det kom så långt som till en meddelad dom? Varför reagerade inte någon tidigare och drog i den berömda nödbromsen? Skrämmande.

Varför reagerade inte någon tidigare och drog i den berömda nödbromsen? Skrämmande, skriver Catarina Lundbäck.
Foto: PONTUS LUNDAHL/TT / TT NYHETSBYRÅN

Det enda kravet som finns på nämndemän i dag är att de är ostraffade, tillhör ett politiskt parti och är svenska medborgare. Det gör att i princip vem som helst kan komma in i våra domstolar och få rätt att döma andra människor.

Om vi ska fortsätta med detta system bör det finnas kontrollfunktioner betydligt tidigare i kedjan. Innan något sådant här händer.

Mitt i denna juridiska smörja finns ju en en kvinna, ett möjligt brottsoffer.

Men det kunde ha varit värre. I USA döms brottslingar av en jury helt bestående av lekmän. Där är vi inte och kommer förhoppningsvis aldrig att hamna heller.


LÄS MER: Hanne Ramberg om domen: ”Hör inte hemma i svensk domstol” 


I svenska tingsrätter är lekmännen i majoritet. I hovrätterna är tvärtom juristdomarna fler. Kanske är det där vi först bör göra en förändring och ta bort nämndemännen helt? Först då kan vi utvärdera hur det allmänna rättsmedvetandet och lagstiftningen verkligen hänger ihop. Det om något skulle bidra till rättssäkerheten.

Jag ser fram emot en uppföljning i hovrätten.