Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Carl Bergqvist

Moderna krig avgörs inte bara på slagfältet

I veckan fick världen veta att Sverige tagit tillbaka anklagelserna mot Ryssland om den ubåt som i höstas jagades under en stor insats. Ubåten var i själva verket var en civil båt, men innan anklagelserna drogs tillbaka, ledde de till att Sverige tredubblade sin försvarsbudgetökning.

Detta är en krönika. Analys och ställningstaganden är skribentens.

3 kommande ryska nyheter med nordisk anknytning

Segerdagen

Den 9 maj firar Ryssland segerdagen över Tyskland i andra världskriget. Detta är årets största begivenhet i Ryssland, särskilt med att det nu är 70-årsjubileum. Det är viktigt för Ryssland att framhålla att det var Sovjetunionen, mer än USA och Storbritannien, som slog nazisterna. Lika viktigt är det att inte nämna pakten mellan Stalin och Hitler 1939-1941 och bakgrunden till det finska vinterkriget.

Nordisk flygövning

I slutet av maj hålls den nordiska flygövningen Arctic Challenge Exercise i norra Norge, Sverige och Finland med cirka 100 flygplan. Även USA, Schweiz, Storbritannien, Frankrike och Nederländerna deltar. Fram till vårvinterns ryska beredskapsövningen med 200 flygplan kallades den världens största flygövning. I ljuset av Ukraina och det fördjupade nordiska försvarssamarbetet kommer övningen att lyftas fram som anti-rysk.

Baltops äger rum i Östersjön

Veckan efter ACE genomförs den årliga marinövningen Baltops i Östersjön. Baltops har hållits årligen sedan 70-talet av Nato. Sedan 90-talet har Ryssland deltagit regelbundet, vilket dock avbröts 2013 när Ryssland inte dök upp till övningen. Förra årets upplaga innebar en rejäl spänningsökning i Östersjön varvid den svenska beredskapen förstärktes. Här kommer åter att lyftas att Nato är ett stort hot.

I det ovanstående referatet finns en rad felaktigheter.

Hittills har ingen officiell svensk kommunikation talat om någon rysk ubåt på svenskt vatten i höstas. Det hindrade visserligen inte den ryska regeringen att förneka att någon rysk ubåt fanns där och samtidigt konstatera att den svenska ubåtsjakten hotade hela ”Östersjöregionens ekonomiska utveckling”. För det andra konstaterades höstens undervattenskränkning med en sådan tillförlitlighet att även Jonas Sjöstedt, Åsa Romson och Gustav Fridolin ställde sig bakom fördömandet av kränkningen. För det tredje och framför allt gällde Försvarsmaktens dementi med den civila båten en observation en vecka efter kränkningen.

Artikeln hos Spjutnik News om den finska ubåtsjakten.
Russia Today förmedlar goda nyheter om Ryssland och sämre nyheter avseende USA, EU och och Ukraina.

Likväl är det just den förstnämnda versionen som finns tillgänglig världen över på engelska, publicerad i anslutning till veckans ubåtsjakt utanför Helsingfors.

Nyhetsbyrån som sprider den felaktiga versionen är den ryska statens stora internationella mediesatsning, Sputnik News, som sedan mitten av april även finns på svenska. På den särskilda svenska hemsidan publiceras andra versioner av ubåtshändelserna, men man är noggrann att beteckna all svensk ubåtsjakt som ”meningslös”.

Det är ingen slump att Sverige samt Finland fått egna versioner av Sputnik News. Kanalen ingår i Kremls globala satsning på påverkan genom information på engelska respektive originalspråk och Östersjö- och Barentsregionerna är mycket viktiga för Ryssland. Egna internationella medier har varit Kremls bästa vapen under det gångna årets krig i Ukraina. Erfarenheter som nu har lett till en kraftigt ökad budget för ändamålet.

Utöver Sputnik finns också tv-kanalen Russia Today, som på den globala arenan konkurrerar med CNN, BBC och al-Jazeera och ska erbjuda en ”alternativ” nyhetsförmedling. I höstas meddelades att Argentinas första marksända utländska tv-kanal blir just Russia Today på spanska. Överenskommelsen nåddes under det ryska statsbesöket i landet i somras och ingår i stärkandet av de ryska positionerna i Sydamerika, där man sedan tidigare har långtgående samarbeten med Brasilien och Venezuela. Ryssland behöver exportinkomster och långsiktiga bundsförvanter och Argentina behöver investeringar och nya kärnkraftverk.

Genomgående för nyhetsförmedlingen är framförandet av goda nyheter om Ryssland och sämre nyheter avseende USA, EU och självfallet också Ukraina. Helst sådana nyheter som i förlängningen kan få mottagarna att ifrågasätta den egna regeringen. Som grädde på moset delges nyheter om rysk militärmakt, som till exempel nybeställningen av kärnvapenbombflygplan. Att tv-kanalerna och nyhetsbyråerna är användbara på flera sätt visar inte minst gripandet av tre ryska spioner i New York i januari, varav två diplomater. I bevismaterialet ingick bland annat hur dessa uppdrog till en av de ryska nyhetsbyråerna att till personal på New York-börsen ställa frågor kring den amerikanska ekonomins sårbarheter.

En lärdom Sverige bör ta med sig från Ukrainakriget, samt referaten av höstens undervattenskränkning och händelser i luften över Östersjön, är vikten av att ha en nationell, globalt förståelig nyhetsförmedling. Moderna krig avgörs inte bara på slagfältet utan i hög grad också i informationsarenan. Når man inte ut på ett språk som den globala opinionen förstår, drunknar man snabbt i någon annans mer lättillgängliga budskap och då har man redan förlorat.