Carl Bergqvist

Det är hög tid att lämna mums-mums-försvaret

Under början av veckan hölls Folk och Försvars årliga Rikskonferens i Sälen där en rad myndigheter, politiker och intresseorganisationer samlas för att diskutera försvar, säkerhetspolitik och samhällssäkerhet.

Detta är en krönika. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Både försvarsministern och ÖB var tydliga om de risker som Sverige löper i framtiden och att det nu är leverans försvarsbeslutet som gäller. Att detta fortsatt leder till en minskning av Sveriges försvarsutgifter i relativa tal, meddelade Riksdagens Utredningstjänst innan julen. ÖB gör dock helt rätt i framhålla kvaliteten hos personalen i Försvarsmakten i dag och det faktum att aldrig har så stor andel haft erfarenhet från skarpa insatser.

Andra positiva nyheter stod rikspolischefen Dan Eliasson för när han berättade att han i höstas i samband med Parisdåden ringt ÖB för att få veta vilka resurser som Försvarsmakten snabbt kunde ställa upp med.

Eliasson beklagade också att polisen tidigare varit ointresserad av att öva mer med Försvarsmakten mot terrorhot och att ändring är att vänta. Det behövs eftersom dagens mer komplexa hotmiljö innebär att hot både kan vara militära och härstämma från terrorgrupper på en och samma gång.

Det är till och med högst troligt i och med den globala trenden att i högre grad komplettera reguljära militära operationer med mer svåridentifierade proxyoperationer där försvararen får svårt att kategorisera och identifiera hotet.

Ett exempel är den tyska justitieministerns undersökning just nu om det finns en central kraft bakom de omfattande övergreppen mot kvinnor i Tyskland under nyåret.

För svensk del räcker det med att påpeka att det ligger på polisens bord att hantera situationer med "små gröna män", för att inse att samhället behöver se och möta hot på andra sätt än tidigare.


Sälenkonferensen lade också stort fokus på civilt försvar, där MSB:s generaldirektör Helena Lindberg påpekade att det inte är någon större idé att satsa stora belopp på att bygga ett militärt försvar om samhället samtidigt är skört och sårbart.

På det sistnämnda finns i dag tyvärr alltför många exempel. Under den gångna veckans köld har den svenska elproduktionen varit hårt ansträngd och reservkraftverk fått tas i drift.

När man läser uttalanden som i torsdags att delar av industrin får stängas ner om kölden tilltar och i värsta fall delar av elnätet, börjar man fundera på konsekvenserna av en ytterligare funktionsstörning skapad av människor.

Den som följde Sälenkonferensen på Twitter fick också bekräftat av Helena Lindberg att samtliga skyddsmasker avsedda för Sveriges civilbefolkning nu är destruerade i enlighet med regeringsdirektiv från 00-talet.

Det ansågs för dyrt att ersätta de över 7 miljoner skyddsmaskerna som skulle skydda civila i händelse av en attack med kärn- eller kemvapen.

Även om en sådan attack skulle vara högst otrolig när det gäller en statlig aktör, innebär det samtidigt en fullständig nakenhet när det gäller hot om användande av massförstörelsevapen - oavsett om det är från en stat eller en terrororganisation.


Jag har ibland liknat den svenska försvarspolitiska processen vid Ente Ting. Det tar tid att samlas, det tar ännu längre tid att diskutera och till slut kommer man fram till att något faktiskt hänt. Fastän det redan i många år har avverkats träd i Isengård, funderar vi i Sverige fortsatt på om vi verkligen ska behöva vara oroliga för våra träd.

I Sälen var det många som uttryckte oro, men verkställigheten och finansieringen av ett beslut kan faktiskt få enterna att framstå som jämförelsevis snabba.

Det är hög tid att återuppta även civilt försvar om vårt försvar ska bli annat än en mums-mums - hårt på ytan, men bara fluff inuti.

Tre behov

Skydd

I dag behöver inte längre flerfamiljshus och liknande hus byggas med skyddsrum, vilket gör att delar av befolkningen saknar kollektivt skydd mot t.ex. gas. Avvecklingen av skyddsmasker gör att i stort sett endast myndighetspersonal har skydd. Avvecklingen motiverades med kostnad, minskat hot och att det skulle ta för lång tid i alla fall att dela ut skyddsmasker.

Socialt

När Totalförsvaret nu återtas måste även mjuka frågor adresseras. I dag är det i högre utsträckning så än tidigare att båda föräldrarna kan ha yrken eller funktioner inom Totalförsvaret och dess tyngdpunkt i blåljusyrkena. Försvarsmakten har redan haft några exempel där både mamma och pappa planerats mot internationell insats och frågan blir då var barnen ska ta vägen.

Förnödenheter

Den som handlat efter en storhelg vet hur tomt det kan vara i hyllorna. I dag är Sverige till en mycket låg grad självförsörjande på mat och därför beroende av att till expempel Göteborgs hamn kan hållas öppen. Civilförsvarsförbundet räknar med att på ett dygn skulle affärerna vara tomma och all mat slut inom 12 dagar. Alla svenskar uppmanas därför idag att kunna klara 72 timmar på egen hand vad gäller mat, vatten och energi.