Britta Svensson

Vad har vi politiker till? De framstår ju som helt onödiga om de inte vågar tala klarspråk

Nu ska arbetslösheten ner. I alla fall om Socialdemokraterna vinner valet nästa år. Och i alla fall om vi väljare tror på att de kan halvera den, lite snabbt så där.

Detta är en krönika. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Själv tycker jag alltid det är så konstigt när politiker pratar om "jobbfrågan". Som om arbetstillfällen är något som uppstår för att politiker bestämmer det.

Som nu då, till exempel. Är människor arbetslösa därför att alliansen inte vill ge dem jobb? Eller för att alliansen tröttnat, och inte orkar ge dem jobb? Ska allt fixas, enkelt, med andra politiker vid makten?

Jovisst, det kan gå. Ganska lätt. Nu talas det mycket om Österrike, eftersom det landet har EU:s lägsta arbetslöshet. Och Stefan Löfven, Socialdemokraternas ledare, har precis lovat att skaffa fram den lägsta arbetslösheten i EU.

Varför just i EU, har en del undrat? Varför mäta sig just med det? Det är lätt att förstå om man ser diagrammen på arbetslösheten i Europa. För i botten ligger icke-EU-landet Norge på 3,2 procent. Inte ens Löfven vågar ta upp kampen med norrmännen. Så bäst i Europa går det inte att bli.

Och att slå Österrike, bäst i EU, är ju mycket enkelt. "Österrike karakteriseras av ett extremt lågt deltagande av äldre arbetskraft på arbetsmarknaden i förhållande till andra industrialiserade nationer", som det står i en forskningsrapport som den svenska Pensionsåldersutredningen hänvisar till.

Orsaken är att Österrike har ett extremt fördelaktigt pensionssystem. Fram till för ett decennium sen var lägsta pensionsålder 60 år för män och 55 år för kvinnor. Många män klev ur arbetsmarknaden för gott till och med före 60 på grund av generösa regler i andra socialförsäkringssystem.

Under 2000-talet har man lite försiktigt försökt dra åt tumskruvarna och höjer pensionsåldern gradvis. Därför ökar också arbetslöshetssiffran i rekordlandet sakta. Så Löfvén kan nog ha en chans att matcha Österrike om han snabbt anammar deras system och låter oss 55-plussare lämna plats för arbetslösa genom att gå i pension i förtid med bra villkor.

Med lägre löner, mindre krångel för småföretagare och slopad moms i tjänstesektorn kan han också radikalt minska arbetslösheten. Så visst finns det sätt politiker kan ta till för att skapa jobb.

Men är det någon som tror att Stefan Löfven kommer att göra något av detta? I stället ska pensionsåldern höjas, höga ingångslöner värnas, och fler regler ska till, inte minst för småföretagare i tjänstesektorn.

Detta samtidigt som utvecklingen på arbetsmarknaden bara går åt ett håll. Det talas fortfarande om hur många nya jobb som ska skapas "när de stora 40-talistkullarna går i pension". De yngsta 40-talisterna fyller 64 i år. 40-talisterna har redan pensionerats, och deras tjänster sparats bort.

Allt som händer, utanför politikernas kontroll, går samstämmigt mot högre arbetslöshet, särskilt bland dem som letar sitt första jobb.

Vi lever längre, vi jobbar längre, företagen vill att färre ska göra mer, många arbetstillfällen flyttar utomlands.

Vad har vi politiker till? De framstår ju som helt onödiga om de inte vågar tala klarspråk om den verklighet som vi alla lever i. Det kanske var så en gång att jobb var något som socialdemokratiska politiker kunde dela ut till människor, men den tiden är förbi.