Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Svenska hundar har smittats med rävskabb

De flesta rävar som får skabb dör. Foto: Colourbox

STOCKHOLM. Rävskabb tycks öka på många håll i landet. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) uppskattar att de fått in fler rapporter än vanligt hittills i år.

Rävskabb

  • Rävskabb är små kvalster som angriper hårsäckar i djurens hud.
  • Huvudsymtomet är klåda, som kan variera från mycket svår till lätt. Andra symtom är hudrodnader, små upphöjningar i huden och mjällbildning.
  • Rävskabb förekommer i hela Sverige, utom på Gotland.
  • Skabbkvalstret från räv har smittat flera andra vilda djur i Sverige. Varg, lo och mård är mottagliga för smittan.

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt (TT)

– Många ringer ju bara för att de har hittat en död räv med skabb på tomten eller i närheten och vill ha den bortplockad, säger Caroline Bröjer, biträdande statsveterinär på SVA.

Någon statistik över antalet rapporter om räv med skabb förs inte, men Caroline Bröjer tycker att det går att se en ökning i antalet samtal under våren och försommaren. SVA har fått in rapporter från flera håll i landet. Bland annat Västerbotten, Västernorrland och Stockholmsområdet.

De angripna rävarna söker sig gärna till bostäder för att leta efter föda. Tidningen Mitt i berättade häromdagen att rävar med skabb härjar i villaområden i Vallentuna norr om Stockholm. Rävarna har till och med tagit sig in i hus och uppemot 30 hundar kan ha smittats.

Många lodjur smittade

Caroline Bröjer berättar att det även var ovanligt många lodjur som smittades med skabb under förra året, det rör sig om samma skabb-grupp som räven. Smittade hundar blir friska efter någon veckas behandling, men de allra flesta rävar och lodjur som får skabb dör.

– I princip dör de av utmärgling, de orkar inte jaga och dör i svält.

Kan smitta människor

Hundar kan smittas av skabb både genom direkt kontakt med rävar eller genom att skabbkvalster fastnat på platser där smittade djur har rört sig. Även människor kan smittas, men det är mycket ovanligt och ger endast kortvariga besvär.

För den som hittat en död räv som man misstänker har skabb är rådet att skicka in den till SVA för obduktion. Tänk bara på att inte röra räven utan handskar eller annat skydd.

– Alternativet är att gräva ner eller bränna djuret, så att man inte sprider smittan vidare till hundar och andra djur som vistas i området, säger Caroline Bröjer.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!