Lever med alzheimer. Ullas make Arne Brännerud har en blandform av vaskulärdemens och alzheimer: "På kvällarna när han gått och lagt sig kan han ibland säga 'Ulla, det är så jobbigt när hela livet försvinner ifrån mig utan att jag förstår'", berättar Ulla.
Lever med alzheimer. Ullas make Arne Brännerud har en blandform av vaskulärdemens och alzheimer: "På kvällarna när han gått och lagt sig kan han ibland säga 'Ulla, det är så jobbigt när hela livet försvinner ifrån mig utan att jag förstår'", berättar Ulla. Foto: Christian Örnberg

Vitaminerna som kan kämpa mot alzheimer

Forskning visar att D-vitamin kan minska risken för ­alzheimer.

Och en kommande studie pekar mot att även B-vitamin kan verka förebyggande.

- D-vitamin är viktigt för hjärnan och minnet, säger Miia Kivipelto, docent vid Karolinska institutet.

Detta är alzheimer

Alzheimer är den vanligaste formen av demens, 60 procent av alla fall av demens är alzheimer.

Sjukdomen gör att hjärnvävnader förstörs då nervceller förtvinar och dör i onormal omfattning, detta sker gradvis.

Alzheimer påverkar minnet, tankeverksamheten och beteendet.

Källa: Alzheimerinfo och omalzheimer.se

Så mycket D-vitamin behöver du

* Livsmedelsverket rekommenderar ett dagligt intag på 7,5 mikrogram för personer upp till 60 år. Därefter rekommenderar de ett intag på 10 mikrogram per dag.

* Enligt Europakommissionen är det riskfritt att ta upp till 50 mikrogram per dag.

* På burkarna som du köper i affären anges mäng­­­den i ett annat mått: IE. 7,5 mikrogram motsvarar 300 IE.

 

Källa: Livsmedelverket

Så får du i dig D-vitamin

Solen:

Huden bildar automatiskt D-vitamin i solen. Men det är viktigt att vara försiktig med solandet - det är lätt att bränna sig.

Maten:

Fet fisk, som makrill, lax och strömming, äggula, kanta­­­­reller, margarin, ost och mjölkprodukter innehåller D-vitamin. Vitaminen lagras i kroppen vilket gör att du inte be­­­höver få i dig den dagligen.

Tillskott:

Det finns också tillskott med D-vita­­­min i form av tab­letter och kapslar.

Omkring 150 000 svenskar lider av demens, cirka 60 procent av dem har diagnosen alzheimer. Siffrorna väntas öka drastiskt i takt med att den äldre befolkningen ökar.

Även om många olika faktorer spelar roll för vem som drabbas, står det klart att det finns möjligheter att förebygga sjukdomen.

Fransk studie visar samband

I en studie som publicerades i fjol skriver forskare från Frankrike att D-vitamin kan skydda mot just alzheimer­demens.

Fransmännen följde nästan 500 kvinnor som var över 75 år under sju års tid och resultatet visade att de som hade ett D-vitaminintag på 50 mikrogram per vecka utvecklade demens, men att de som hade ett högre intag än 59 klarade sig.

"Det behövs fler studier"

- D-vitamin skulle kunna ha betydelse för demens, men som jag ser behövs det mer studier på detta. Men maten och vitaminer har stor betydelse för hjärnan och hälsan, säger docenten Miia Kivipelto.

Sedan tidigare finns bland annat en italiensk studie som visar att D-vitaminbrist gav 62 procent högre risk att utveckla demens.

Flera svenska forskare ser att det finns ett samband mellan personer som drabbats av demens och brist på D-vitamin.

- Jag tror att D-vitamin kan vara bra i preventivt syfte, det är viktigt att få i sig en bra och allsidig kost. Men det behövs fler studier på ämnet och jag tror inte att det bara är en faktor och ett vitamin som gör att man förhindrar demens, säger Bengt Winblad, professor vid Karolinska ­institutet.

Arne Brännerud, 88, i Farsta i Stockholm, har en blandform av vaskulärdemens och alzheimer, enligt läkarna.

Viktigt att informera

Hans fru Ulla säger att det är en frukansvärd sjukdom att leva med.

- På kvällarna när han gått och lagt sig kan han ibland säga "Ulla, det är så jobbigt när hela livet försvinner ifrån mig utan att jag förstår".

- Ingen ska behöva sitta hemma och skämmas. Därför är det oändligt viktigt att informera om sjukdomen, säger Ulla.