GULLIG SMITTBÄRARE. Smutsigt damm sprider den smärtsamma sorkfebern.
GULLIG SMITTBÄRARE. Smutsigt damm sprider den smärtsamma sorkfebern. Foto: David De Lossy

Varning för ny epidemi av sorkfeber

Smittskyddsinstitutet varnar nu för en ny epedemi av sorkfeber.
Antalet smittade i den smärtsamma sjukdomen har nästan tredubblats under årets fem första månader.
Smittskyddsinstitutet befarar att antalet smittade kan bli lika många som under rekorddåliga året 2007, skriver Dagens Medicin på nätet.

2007 drabbades drygt 800 svenskar av den smärtsamma epidemin, siffror som stadigt har sjunkit sedan dess. Fram till nu, rapporterar tidningen Dagens Medicin.

Stor smittorisk


Under 2009 rapporterades 12 fall av sorkfeber i Västerbottens län under årets fem första månader, en siffra som nästan tredubblats under inledningen av 2010. Hittills har 35 fall rapporterats in.
Sorkstammen befaras att växa kraftigt under sommarmånaderna, och smittskyddsinstitutet tror att risken finns att lika många smittas som under det rekorddåliga året 2007 då 809 svenskar drabbades av sorkfeber.

Feber och värk


Sorkfeber är en sjukdom som i stort sett bara finns i norra Sverige, framför allt norr om Dalälven.
Sjukdomen sprids via damm som har besudlats av skogssorkars urin eller avföring. Den som drabbas av sorkfeber får ofta hög feber, muskelvärk och svåra buk- och ryggsmärtor. Ofta drabbas sommarstugeägare som vårstädar sina stugor, och virvlar upp smittat damm. För att undvika smittan rekommenderar Smittskyddsinstitutet att våttorka sommarstugegolven istället för att dammsuga.