Världstest för vaccin mot lungcancer

Ett internationellt test har dragits igång med vaccin mot lungcancer. Vaccinet har i försök triggat kroppens eget skydd att angripa cancerceller.

Över 1 300 cancerpatienter jorden runt deltar i testet med vaccinet Stimuvax som vid försök i mindre skala visat sig väsentligt förlänga överlevnadstiden för många med småcellig lungcancer, som är den vanligast formen. Den nuvarande cancerbehandlingen består av kirurgi, cellgift och strålning. Hälften av försökspatienterna får en kombinationen av vaccin och åtminstone en av dessa behandlingar. Den andra halva fortsätter med den vanliga behandlingen och får dessutom ett vaccin med placebo. - Målriktat vaccin är ett spännande angreppssätt som erbjuder nya behandlingsmöjligheter mot de stora cancersjukdomarna, säger Keith Blundy vid företaget Cancer Research Technology (CRT) på BBC:s hemsida.

Förlänger livet

 CRT har utvecklat vaccinet efter resultat från forskning hos Cancer Research i Storbritannien. Kanadensiska biotekniska företaget Biomira har dessutom fått licens att utveckla metoden. Andra forskare studerar vaccinets möjligheter mot fler cancerformer. Vaccinet förmår att lära kroppens eget immunsystem att känna igen ett kemiskt ämne som bara finns på cancercellers yta och som heter MUC-1. När detta väl har skett har kroppen förmåga att förstöra cancerceller och lämna friska celler orörda. Vaccinet har vid försökstest förlängt livet med upp till 30 månader när patienter fått det i kombination med någon vanlig behandlingar. När det ersatts med ett placebo i kombination med någon vanliga metod har livet förlängts upp till 13 månader. Om det internationella försöket ger ett lika gott resultat kan i sinom tid många fler cancerpatienter få vaccinet.

Aktuellt just nu