Foto: Olle Sporrong

"Vården måste ta magbesvär på allvar"

Symtom som uppblåst mage, förstoppning och diarré är väldigt vanliga och  oftast alldeles ofarliga. Men långvariga magproblem kan innebära stora  bekymmer i vardagslivet och vara rent handikappande för den som är svårt  drabbad.

Förutom nedsatt livskvalitet för den sjuke så kostar magbesvär  också samhället mycket pengar i sjukfrånvaro och försämrad  produktivitet.

Mag- och tarmbesvär kan ha många olika, och komplexa, orsaker. Tyvärr är det här en patientgrupp som riskerar att nonchaleras i sjukvården. Problemen avfärdas lätt som psykologiska utan att läkaren utrett orsakerna ordentligt. Den drabbade skickas hem med generella uppmaningar som att stressa mindre, tugga maten ordentligt och ändra kosten. Många testar diverse huskurer och naturmedel. Att patienter med mag- och tarmproblem inte blir tagna på allvar, blir dåligt bemötta i vården och får vänta länge på en ordentlig diagnos har patientorganisationer som Mag- och tarmförbundet påtalat länge.

 

Att sjukhus och vårdcentraler inte erbjuder rutinprovtagning för en vanlig parasit som kan orsaka just sådana magbesvär är oroande. Det är ytterligare ett belägg för att den här patientgruppen inte får det allra bästa omhändertagandet i dag.

Testet för amöban är förhållandevis billigt och behandlingen är relativt okomplicerad. Det finns mycket att spara, både i mänskligt lidande och i reda pengar, om vården tar magproblem på större allvar.