Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa halsoliv i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Sjuk av jobbet? Var tredje arbetstagare har drabbats av ohälsa till följd av arbetet det senaste året - och värst är det för personal inom utbildning, vård och omsorg.Sjuk av jobbet? Var tredje arbetstagare har drabbats av ohälsa till följd av arbetet det senaste året - och värst är det för personal inom utbildning, vård och omsorg.Sjuk av jobbet? Var tredje arbetstagare har drabbats av ohälsa till följd av arbetet det senaste året - och värst är det för personal inom utbildning, vård och omsorg.
”Ingen ska behöva känna besvär, bli sjuk, skadas eller förolyckas på grund av sitt arbete”, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket”Ingen ska behöva känna besvär, bli sjuk, skadas eller förolyckas på grund av sitt arbete”, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket”Ingen ska behöva känna besvär, bli sjuk, skadas eller förolyckas på grund av sitt arbete”, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket
1 AV 2
Sjuk av jobbet? Var tredje arbetstagare har drabbats av ohälsa till följd av arbetet det senaste året - och värst är det för personal inom utbildning, vård och omsorg.
Foto: Shutterstock
2 AV 2
”Ingen ska behöva känna besvär, bli sjuk, skadas eller förolyckas på grund av sitt arbete”, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket
Foto: Hans Alm

Var tredje sjuk på grund av jobbet

Var tredje anställd har varit sjuk på grund jobbet de senaste 12 månader.

Värst är det för kvinnor i åldern 30-49 år.

Arbetsmiljöverkets rapport "Arbetsorsakade besvär 2018" är dyster läsning. 

"För hög arbetsbelastning". Det är den vanligaste orsaken till att man får hälsoproblem på grund av jobbet, visar Arbetsmiljöverkets nya rapport. 

– Undersökningen av arbetsorsakade besvär ger oss som arbetsgivare en viktig signal om vad i jobbet som kan upplevas besvärligt. Ingen ska behöva känna besvär, bli sjuk, skadas eller förolyckas på grund av sitt arbete, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket i en kommentar.

Och var tredje anställd var hemma från jobbet under den senaste tolvmånadersperioden på grund av arbetsrelaterade besvär.

Trötthet är det vanligaste symptomet. Åtta av tio kvinnor, och sju av tio män, har känt sig trötta.

Två tredjedelar av alla personer med arbetsorsakade besvär lider av fysisk smärta och värk. Också problem med nacke, axel och arm är väldigt vanligt. 

Arbetstagare i åldern 30-49 år har i högre grad psykosomatiska problem. Koncentrations- och minnessvårigheter, oro och ångest, huvudvärk, sömnstörningar och depression är vanligare i den här gruppen än bland äldre och yngre arbetstagare. 

LÄS MER: Så påverkar stress din kropp 

Kvinnor drabbas hårdare

Det är också vanligare att kvinnor har de här problemen.

Arbetsolyckor motsvarade fem procent av de arbetsorsakade besvären. Inom den kategorin är fallolyckor den vanligaste händelsen, men här ingår även lyft, kollisioner och våld/hot.

Kvinnor är i högre grad hemma från jobbet än män, särskilt i åldrarna från 30 år och uppåt. Män i låg- och medelinkomstyrken påverkas mer av arbetsrelaterad ohälsa än höginkomsttagare, medan kvinnors ohälsa inte skiljer sig åt mellan inkomstgrupper.

Yrkesmässigt är personal inom vård, omsorg och utbildning värst drabbad, där totalt 34 procent av de sysselsatta har haft problem senaste 12 månaderna.

Undersökningen omfattar 12 000 intervjuer med personer i åldern 16-74 år och genomförs vartannat år av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Arbetsmiljöverket.

LÄS MER: Stressad? 13 sätt din kropp slår larm