Annons
X
EXPRESSEN.SE

Publicerad 19 okt 2010 14:34

Väggfärg ökar allergirisk hos barn

Ämnen som finns i vattenbaserade inomhusfärger och rengöringsmedel ökar risken för allergier hos barn visar en ny studie på Karlstads universitet.

Det är första gången man sett en koppling mellan koncentrationen av glykoletrar och propylenglykol i sovrumsluften och ökad risk för astma, hösnuva och eksem, enligt ett pressmeddelande.
Riskökningen är upp till 180 procent.
I studien ingick 198 förskolebarn med astma och allergi och 202 friska barn.
Barnen i studien ingår i Bostad-Barn-Hälsa-studien i Värmland. Professionella inspektörer undersökte barnens bostäder och luftprover togs i sovrummen där åtta grupper av flyktiga organiska ämnen analyserades.

Toxiska kemikalier

Barnen undersöktes av läkare. Föräldrarna fick också svara på enkäter om hälsa och livsstil.
Karlstad universitet har samarbetet med Harvard School of Public Health i USA.
Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet och verksam vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, anser att resultaten reser frågan om hur kemikalieanvändningen i vår vardag påverkar hälsan.
"I synnerhet när det gäller exponeringar i våra bostadsmiljöer eftersom små barn och gravida kvinnor tillbringar en stor del av sin tid här och att mycket tyder på att exponering av foster och spädbarn kanske är mer riskfylld. Vår nuvarande forskning handlar om detta, det vill säga vad betyder det för kronisk sjukdom senare i livet att vi exponerar foster och spädbarn för en lång rad misstänkt toxiska kemikalier", kommenterar han i ett pressmeddelande.