Utseendet stressar unga och främst tjejer

Vikten och utseendet är en av de vanligaste källorna till stress bland unga kvinnor.

– Våra unga ska tåla rankningar av alla möjliga slag. Vi har skapat en trång mall i samhället för hur man ska vara, säger Lena Hök, hållbarhetschef vid Skandia.

De allra flesta, eller tre av fyra, 15–24-åringar är övervägande nöjda med livet. Men var tionde tycker att tillvaron är otrygg. Något fler, 13 procent, ser tillvaron som meningslös, visar en rapport som har gjorts av Ungdomsbarometern på uppdrag av Skandia.

Inte oväntat märks oro och uppgivenhet främst i gruppen arbetslösa. Bland dem uppfattar hela 29 procent livet som meningslöst, jämfört med sju procent bland de högskolestuderande.

– Problem med utanförskap och psykisk ohälsa blir inte stora hux flux, men samhället är dåligt på att fånga upp dem i tid, säger Lena Hök.

Nära hälften av tjejerna

Generellt, i hela ungdomsgruppen, är det inte jobb eller tak över huvudet som oroar mest. Det är i stället de egna förväntningarna och utseendet. Bland tjejerna är 43 procent stressade över sin kropp och vikt, bland killarna 25 procent.

– Någonstans har vi sänt fel signaler. Det har blivit en vanesak att ständigt tävla och rankas. Allt fler rankningar, inte minst på nätet, har skapat ett hårdare samhälle, säger Lena Hök.

FAKTA: DETTA STRESSAS UNGA AV

Egna förväntningar och kroppsideal är de vanligaste källorna till stress, enligt totalt 40 000 tillfrågade 15–24-åringar mellan 2009 och 2012.

Egna förväntningar 42 procent
Min kropp/vikt/utseende 34 procent
Min utbildning/mitt jobb 33 procent
Min närmaste framtid 30 procent
Min framtid på längre sikt 29 procent
Min partner/mitt kärleksliv 29 procent
Omgivningens förväntningar 29 procent
Min ekonomi 28 procent
Min bostadssituation 24 procent
Familjens förväntningar 18 procent
Min fritid 17 procent
Mina vänner/mitt umgänge 11 procent

Källa: Skandias Ungdomsrapporten 2013 (TT)