Träning i medelåldern minskar risk för depression
Träning i medelåldern minskar risk för depression Foto: Shutterstock

Medelålders? Börja träna och lev längre

Cirka 350 miljoner människor lider av en depression, en sjukdom som påverkar hela ens liv. 

I medelåldern är det lättare att drabbas. 

Men det finns en metod som börjar bli mer och mer etablerad som en mirakelmetod och det är fysisk aktivitet. 

Om du håller dig i bra fysisk form i medelåldern minskar risken för att drabbas både av depression och hjärt- och kärlsjukdomar. 

Att träning kan likställas med medicin vid mild depression är något som är ganska allmänt känt vid det här laget. Att skriva ut träning på recept är en metod som används sen länge i många olika sjukdomssammanhang. Överläkaren och psykiatrikern Anders Hansen, författare till boken Hjärnsmart, är en av de som förespråkar träning och har i en tidigare intervju sagt att träning är ett bra alternativ vid mildare depressioner, till och med bättre än antidepressiva.

LÄS MER: Ny metod att lindra depression kan vara på gång

Stor studie visar tydliga sammanhang

Nu finns det en stor studie som precis har publicerats i ansedda Jama Psychiatri som visar att människor som är i god fysisk form i medelåldern minskar risken för att drabbas av depressioner längre fram. Man ser även att risken för död i hjärt- och kärlsjukdomar efter en depression minskar. 

PROVTRÄNA i 14 dagar! Swiftr erbjuder 250 studios och gym i ett medlemskap (annons)

Träna mycket och minska risk för sjukdomar

En god fysisk form är alltså ett av de bästa sätten att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar och depression under hela livscykeln. I tidningen Time beskriver Dr Madhukar Trivedi, en av huvudförfattarna till studien hur depression ofta har ett komplicerat förhållande till andra stora sjukdomar framför allt för äldre människor. Människor som har drabbats av en depression sägs allmänt ha en kortare livslängd och en god fysisk form är enligt forskningsteamet det bästa sättet att förlänga sitt liv. 

LÄS MER: Träna rätt för hjärnan och minska stressen  

Stor studie bekräftar att träning är en mirakelmetod

Studien är en av de största i sitt slag där man har analyserat data från 18 000 personer med en genomsnittsålder på 50 år. Forskarna följde deltagarna under 40 år och fann att de som hade bättre fysisk form (alltså tränade mer) hade en 16-procentig lägre risk att drabbas av depression jämfört med de som hade sämre fysisk form. För de som redan var diagnosticerade med depression minskade risken att dö i hjärt- och kärlsjukdomar med 56 procent. 

En tydlig slutsats är alltså att om man håller sig i form i medelåldern så är risken mindre för att drabbas av en depression senare i livet. Men det innebär alltså också en mindre risk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar och även att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom efter depression.