Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa halsoliv i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Resultatet från studien visade att användningen av preparaten är mycket mer utbredd än förväntat, och att det sociala sammanhanget och självbilden spelar roll i sammanhanget.
Resultatet från studien visade att användningen av preparaten är mycket mer utbredd än förväntat, och att det sociala sammanhanget och självbilden spelar roll i sammanhanget.
Resultatet från studien visade att användningen av preparaten är mycket mer utbredd än förväntat, och att det sociala sammanhanget och självbilden spelar roll i sammanhanget.
Användandet av prestationshöjande och muskelbyggande preparat var vanligaste hos unga män men även 6 procent av de tillfrågade kvinnorna svarade ja.
Användandet av prestationshöjande och muskelbyggande preparat var vanligaste hos unga män men även 6 procent av de tillfrågade kvinnorna svarade ja.
Användandet av prestationshöjande och muskelbyggande preparat var vanligaste hos unga män men även 6 procent av de tillfrågade kvinnorna svarade ja.
1 AV 2
Resultatet från studien visade att användningen av preparaten är mycket mer utbredd än förväntat, och att det sociala sammanhanget och självbilden spelar roll i sammanhanget.
Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN
2 AV 2
Användandet av prestationshöjande och muskelbyggande preparat var vanligaste hos unga män men även 6 procent av de tillfrågade kvinnorna svarade ja.
Foto: Shutterstock

1 av 8 tar preparat för att bli snyggare

Var åttonde ung person i Sverige har någon gång tagit preparat för att förändra sin kropp, det visar en ny studie från högskolan i Gävle

Men det handlar inte bara om att öka orken och prestationen – många unga tar muskelbyggande preparat för att fysiskt ändra sitt utseende.

– Vi blev lite överraskade att det var så pass högt. Men samtidigt har jag haft en känsla att den här biten var mer utbredd jämfört med tidigare forskning, säger Göran Svedsäter, lektor i Idrottsvetenskap vid högskolan i Gävle.

Studien grundar sig i en större enkätundersökning med ett representativt urval från alla svenskar i åldern 16 till 25 år. Totalt har 2 101 unga svenskar svarat i enkäten.

Men till skillnad från tidigare studier, som ofta riktat in sig på idrottsutövare som vill förbättra sin prestation, har denna även fångat upp människor som tar preparat för att ändra sitt fysiska utseende. Och det handlar både om olagliga och lagliga preparat.

Resultatet från studien visade att användningen av preparaten är mycket mer utbredd än förväntat, och att det sociala sammanhanget och självbilden spelar roll i sammanhanget.

– Vi har haft en bredare infallsvinkel där vi undersökt ungdomars inställning till om de har använt eller använder någon form av prestations- eller muskelbyggande preparat. I detta ligger det olagliga och lagliga preparat, säger Göran Svedsäter vid högskolan i Gävle.

– Vid en analys av det här ser vi att ungefär 12 procent eller en av åtta unga tagit preparat. Motivet är att förändra kroppen. Det är långt högre procenttal än det som är vanligt i andra undersökningar.

”Attityder spelade mindre roll”

Enligt Göran Svedsäter är det ett vanligt förekommande fenomen bland unga att man ska vara frisk och vältränad – något som som kan förklara varför förekomsten av preparat är så stor.

– Det som är intressant, det är att en relativt stor del av svenska ungdomar använder någon form muskelbyggande preparat, i tron om att man ska förändra kroppen eller sitt utseende, säger han.

En annan ny aspekt som undersökningen kom fram till var att användandet av prestationshöjande preparat ofta har en social aspekt. Där personen som börjar ta preparat känner någon annan som använder och tipsar.

– Det vi kom fram till var att attityder spelade mindre roll vid användandet, utan det var den sociala biten. Att man känner någon som använder dessa preparat.

Även om studien visar att det är vanligast bland unga män att använda prestationshöjande preparat, uppger en stor andel av de kvinnor som tillfrågats i enkäten att de på något sätt var missnöjda med sin kropp. Något som tyder på en ökad psykisk och fysisk ohälsa bland unga tjejer, enligt forskarna.

Bland de kvinnor som svarat i enkäten svarade 83 procent av att de har någon del av sin kropp som inte är tillräckligt attraktiv. Samtidigt uppgav 21 procent av alla tillfrågade kvinnor att deras sociala liv påverkades på grund av att de är missnöjda med sitt utseende. Och enligt studien använder sex procent av Sveriges unga kvinnor någon form av prestationshöjande preparat.