Fint - men farligt? Tatueringsfärgen kan vara cancerframkallande.
Fint - men farligt? Tatueringsfärgen kan vara cancerframkallande. Foto: Ronny Johannesson

Tatueringen kan ge dig cancer

Cancerframkallande ämnen och tungmetaller har hittats i en lång rad tatueringsprodukter. 

Nu ska svenska myndigheter kontrollera färgernas innehåll.  

Riskerna för den som tatuerar sig är i dag okända.

I Nederländerna har 17 procent av 63 undersökta tatueringsprodukter visat sig innehålla pigment som är baserade på cancerframkallande ämnen. Många innehöll också en eller flera tungmetaller.

 Hur det ligger till med de produkter som används i Sverige är okänt. Här görs ingen riskbedömning av tatueringsfärger, medan kosmetiska produkter är hårt reglerade.

 - Det är rätt vansinnigt. Det måste vara värre att ha färgen under huden än på huden, säger Eva Nilsson vid Kemikalieinspektionen till TT.

Okända risker

 

 Det finns ingen speciallagstiftning för tatueringsfärger, men nu har regeringen gett fyra myndigheter med Kemikalieinspektionen i spetsen uppdrag att under våren ta ett samlat grepp. De ska undersöka om det finns behov av en ny lagstiftning. Bland annat har olika tatueringsprodukter köpts in som nu ska undersökas på laboratorium.

 Svåra allergiska reaktioner efter tatuering är enligt Socialstyrelsen ovanliga. De långsiktiga riskerna med färg som i vissa fall kanske baseras på cancerframkallande ämnen är okända.

Ska kartläggas

 

 - Vi vet ju inte vad som kan hända. Det här är relativt nytt, dels den ovanligt höga frekvensen tatueringar, dels den typ av färger som används, säger Marléne Isaksson, överläkare på yrkes- och miljödermatologiska avdelningen på Skånes universitetssjukhus.

 Oron delas av hennes danske kollega, professor Jörgen Serup vid Bispebjerg Hospital. Till följd av uppgifter om cancerframkallande ämnen i tatueringsfärg i Tyskland ska han tillsammans med en kollega kartlägga de produkter som används i Danmark.

"Färgen stannar"

 

 Jens Bergström, ordförande i Sveriges Registrerade Tatuerare, är i grunden positiv till att myndigheterna nu ser över de färger som används.

 - Jag tycker att det är fantastiskt bra. Det ligger i vårt intresse att produkterna är bra, men samtidigt kan jag känna en oro över vad de ska komma fram till, säger han till TT.

 Att vissa undersökta färger innehållit cancerframkallande ämnen säger inte så mycket om deras eventuella farlighet om det handlar om små mängder, anser han.

 - Tatueringsfärgen transporteras aldrig runt i kroppen. Färgen läggs mellan det andra och det tredje hudlagret och den stannar där, ett par millimeter under huden.

FAKTA

Klart till sommaren

• Fyra myndigheter tar ett samlat grepp om tatueringsfärgerna: Kemikalieinspektionen, Socialstyrelsen, Konsumentverket och Läkemedelsverket.
• Uppdraget kommer från regeringen, som vill veta om en nationell reglering är möjlig, om det finns ett behov av en sådan och i så fall få förslag på utformning. Det ska vara klart i sommar.
• I dag saknas speciallagstiftning. Däremot ska tatuerare följa de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken. De ska anmäla sin verksamhet till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor och de är skyldiga att utföra egenkontroll av verksamheten.

Källa: Kemikalieinspektionen och Socialstyrelsen (TT)

Aktuellt just nu