Svenskar kan ha knäckt autismgåtan

Denna artikel publicerades 2013.

 

Svensk forskning kan leda till bot mot autism.

Lovande studier har gjorts på både djur och människor.

– För tio år sen hade jag sagt att det var omöjligt. Nu har jag sett det med egna ögon. Då måste man ändra uppfattning, säger psykiatriprofessor Christopher Gillberg.

Fakta: Autism

En procent av Sveriges befolkning har någon form av autismspektrumtillstånd.

Typiskt är att man har svårt med ömsesidig social kommunikation och interaktion samt begränsade repetitiva beteenden, intressen och aktiviteter.

Autism beror ofta på kombinationer av variationer/mutationer i arvsmassan. Ofta finns då autistiska drag i släkten.

Ibland kan infektioner eller andra skador under fosterlivet leda till autism. D-vitaminbrist hos mamman är en ny och omdiskuterad riskfaktor för autismutveckling.

Specifika sjukdomar, som fragil X-syndromet, kan ligga bakom autismspektrumtillstånd.

Ibland finns både ärftliga faktorer och negativa miljöfaktorer.

Behandlingen inriktas ofta på att stötta och anpassa miljön så att den blir enklare att förstå och hantera för den drabbade.

Omkring 95 000 svenskar lider av autism. Autism kan vara mycket handikappande och har länge ansetts obotligt. Men ny svensk-fransk forskning visar att vissa former av autism, orsakade av genförändringar, kan behandlas.

Forskarna upptäcker löpande fler genförändringar. Nyligen har man börjat screena svenska autistiska barn. Ungefär 20 procent får i dag veta att de har genförändringar, men den andelen ökar hela tiden. Nästa år är det sannolikt 25 procent, tror Christopher Gillberg, som är professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet. Han och andra autismforskare har nyligen skrivit om detta i tidskriften Nature medicine och på fredag presenterar forskaren Thomas Bourgeron de nya rönen vid Gillbergcentrum i Göteborg.

Uppkopplingen strular

Genförändringarna leder till att olika proteiner i hjärnan inte fungerar som de ska. Förenklat kan man säga att proteinernas felfunktion stör nervcellerna i hjärnan, hindrar signalerna i hjärnan från att gå fram ordentligt.

- Försök på både djur och människor med autism visar att man inte får den "uppkoppling" i hjärnan som man förväntar sig. Det är som att man ska surfa på internet med datorn, men bara kommer in på en enda webbsajt, man kommer inte vidare ut på nätet, säger Christopher Gillberg.

Att reparera en genförändring är svårt. Därför inriktar sig forskarna på att hitta medel som rättar till det genförändringen ställer med, som proteinernas felfunktion.

– På så sätt kan man reversera, backa, processen. Man får slut på det som skadar hjärnans nervsystem. Autismbilden går tillbaka och man fungerar mer normalt, säger Christopher Gillberg.

Trodde inte det var sant

Studier på möss har visat att autismsymtomen kan försvinna både hos unga och vuxna om den felaktiga proteinfunktionen behandlas.

Forskarna har sett samma effekt hos människor. Christopher Gillberg själv kunde först knappt tro att det var sant.

– Att få se vuxna med autism, bli totalt förändrade i normaliserad riktning, med sina egna ögon! Det är helt unikt. Vi har inte vågat tänka det tidigare, men nu törs vi tro att vi kan bota vissa former av autism.

I en världsomspännande studie, där 150 personer med fragil X-syndrom och autism deltar, testas nu ett nytt läkemedel som ska hejda proteinernas skadliga effekter på hjärnans nervceller. Deltagarna lottas till att endera få verksam substans eller sockerpiller, placebo. Nästa vår kan resultatet vara klart.

– Det är oerhört spännande och ger nytt hopp åt de drabbade familjerna, säger Christopher Gillberg.