Att kombinera barn och karriär skapar ofta stress.
Att kombinera barn och karriär skapar ofta stress. Foto: Monkey Business Images

Svenska föräldrar mer stressade än andra

MALMÖ. Svenska föräldrar har högre förväntningar än föräldrar i Europa på att det ska fungera smärtfritt att kombinera familjeliv med arbete, visar ny forskning.

– Det uppstår mer konflikter i skandinaviska familjer, säger professor Lars Plantin.

Studie med 300 föräldrar

  • I studien från Malmö högskola har ingått nio universitet i åtta länder: Bulgarien, Frankrike, Nederländerna, Norge, Portugal, Slovenien, Sverige och Storbritannien.
  • Studien, som är finansierad av EU, har pågått 2003–2013. Bakgrunden från EU:s sida var det låga barnafödandet i Europa.
  • Närmare 300 föräldrar har intervjuats, varav ett fyrtiotal i Sverige.

Källa: Malmö högskola (TT)

Trots föräldraförsäkring och förskola upplever svenska småbarnsföräldrar att det är svårt att balansera barnafödande med arbete. Det visar en nyligen avslutad studie vid Malmö högskola. Föräldrar i Sverige upplever mer stress än föräldrar i exempelvis Bulgarien och England.

– Vi har en modell som är stödjande från statligt håll. Men många arbetsgivare missar stödet till den enskilda föräldern, säger Lars Plantin, professor i socialt arbete vid Malmö högskola.

Deltidsfälla

Svenska arbetsgivare förlitar sig ofta på föräldraförsäkringen eller den lagliga rätten att jobba deltid för medarbetare med små barn.

– Många i vår studie, särskilt män, sade att det är rena fällan att jobba deltid. Arbetsbördan blir densamma eftersom arbetsgivaren sällan sätter in en vikarie om man är borta en dag i veckan.

Samhällsnormen att jobba heltid kolliderar ofta med föräldranormen att hämta barnen vid tretiden på eftermiddagen. Plantin efterlyser mer aktiva chefer.

– Chefen borde skräddarsy lösningar ihop med småbarnsföräldern i stället för att låta problemen lösas i arbetsgrupperna.