Annons
X
EXPRESSEN.SE

Publicerad 22 jul 2011 10:16

Uppdaterad 22 jul 2011 10:28

"Stroke är en chock"

Björn-Åke Johansson, 59, drabbades av en stroke-attack för sex år sedan men har kommit tillbaka till ett rikt liv tack vare stark vilja och egen rehabilitering.

Björn-Åke Johansson, 59, drabbades av en stroke-attack för sex år sedan men har kommit tillbaka till ett rikt liv tack vare stark vilja och egen rehabilitering.

Foto: Copyright Annakarin Drugge

Att domna i ansiktet, känna sig plötsligt förvirrad eller få svårt att se kan vara tecken på stroke.
Men det finns en enkel metod för att avgöra om en attack är på väg.
Och snabb vård kan vara livsavgörande.
- Min fru skrek "du är helt sned i ansiktet", säger Björn-Åke Jonsson, 59, i Örnsköldsvik som fick en stroke för sex år sedan.
Varje år drabbas 30 000 svenskar av kärlsjukdomen stroke. De flesta som insjuknat är runt 75 år men sjukdomen kan drabba även yngre.
Björn-Åke Jonsson var 53 år när han fick en stroke. Björn-Åke stod uppe på ett tak och målade när han plötsligt tappade balansen och ramlade ned på marken. Visst gjorde det lite ont men han borstade av sig och fortsatte med sina praktiska sysslor.
- Jag kände mig bara lite tjock i halsen och försökte kraxa till mig. Efter någon timme ringde en kompis. Jag sluddrade och han undrade om jag var bakfull, säger Björn-Åke Jonsson.

Reagerade direkt

Hustrun Eva Jonsson reagerade direkt när hon kom hem:
- Min fru ropade "du är helt sned i ansiktet" och att vi måste åka in till sjukhuset direkt. Men det hade jag inte tid med tyckte jag, jag skulle göra fint i trädgården, säger han.
Paret åkte in till Örnsköldsviks sjukhus där vårdpersonalen direkt konstaterade stroke. Då hade det gått flera timmar efter attacken.
- Det viktiga är att komma in och få vård så snabbt som möjligt. Det handlar om minuter. De senaste åren har det skett en revolution med propplösande behandling och behandling där vi tar bort proppen mekaniskt, säger Mats Andersson, verksamhetschef vid Neurocentrum vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.
- Skulle bara logistiken med ambulanstransporter utanför och transporterna inne på sjukhusen fungera bättre skulle vi säkert kunna få ned antalet döda och handikappade betydligt, för det är viktigt att snabbt få rätt vård, säger han.
Rökning och högt blodtryck är några av riskfaktorerna för att drabbas av stroke. Och sjukdomen är allvarlig eftersom den kan ge långtgående skador och död. Ungefär var femte strokepatient dör.
Det är inte alltid lätt för den drabbade att förstå att han eller hon har fått en stroke och därför är personer i närheten är viktiga. Genom AKUT-metoden går det att upptäcka om en person drabbats av stroke.
Björn-Åke Jonsson tycker att vården måste satsa mer på information och stöttning av anhöriga.
- Stroke är en chock både för den drabbade, familjen och släkten, säger han.