ANNONS
X
EXPRESSEN.SE

Storebror smartare än lillebror

Publicerad 21 jun 2007 22.10
Felix och Måns Herngren.

Felix och Måns Herngren.

Foto: Cornelia Nordström

Storebror är oftast smartare än lillebror.
Det framgår av en ny studie som ger belägg för att födelseordningen har betydelse för intelligenskvoten (IQ) - åtminstone bland män.
Studien, som är den hittills mest omfattande i sitt slag, har utförts av två norska forskare, Petter Kristensen och Tor Bjerkedal. Den bygger på analyser av IQ-tester som norska män i 18- till 19-årsåldern gör i samband med mönstringen. Totalt granskades provsvaren hos 241 310 män.
Resultatet, som redovisas i den vetenskapliga tidskriften Science den 22 juni, visar att äldre förstfödda bröder har något högre IQ än sina lillebröder.

Social status

Skillnaden är i genomsnitt 2,3 punkter på IQ-skalan där 100 är genomsnittet. Det kan låta som en marginell differens, men har i praktiken större betydelse än vad man kan tro. Andra studier har visat att små skillnader i IQ kan ge stora utslag i fråga om utbildningsmöjligheter och framtida positioner på arbetsmarknaden.
Frågan är hur skillnaden uppstår. En hypotes är att vissa faktorer som verkar under fosterstadiet gynnar första barnet. Men det avvisas av Kristensen och Bjerkedal. Det är inte födelseordningen i sig som är avgörande utan det faktum att det äldsta barnet oftast har högst social status i syskonskaran.

Äldst blir lärare

Beviset är testresultaten hos män vars äldre bröder avlidit under uppväxtåren. De hade i genomsnitt betydligt högre IQ än män som under hela uppväxten haft en äldre bror. Skillnaden kvarstod även när forskarna tagit hänsyn till andra faktorer, exempelvis föräldrarnas ålder, utbildning och socioekonomiska status.
Högre social status behöver naturligtvis inte av sig självt medföra högre IQ. Men äldre barn får ofta automatiskt en lärarroll i familjen. Det kan i sin tur ge barnet en intellektuell träning som yngre syskon aldrig får, vilket i slutändan kan belönas med en något högre intelligenskvot.