Sömnbrist kan vara dold sjukdom

Var femte svensk lider av sömnlöshet.

Nu visar en ny studie att störd sömn kan vara ett tecken på sjukdomar som depression, fibromyalgi och MS.

– Det är viktigt att utreda vad sömnproblemen beror på, säger sömnprofessor Torbjörn Åkerstedt. Störd sömn och trötthet beror ofta på stress och dåliga sömnvanor. Men mycket annat kan också ligga bakom. Det visar en amerikansk studie av 50 personer som undersökts på en sömnklinik.

Dolda sjukdomar

 Studien, som nu presenterats på läkarkongressen Chest i Seattle, visar att många av patienterna hade någon underliggande sjukdom som kan ge trötthet och sömnproblem. Minnesstörningar och koncentrationsproblem var vanligt. Fjorton av patienterna led av psykisk sjukdom som depression, oro och manodepressivitet. Tio hade neuromuskulära sjukdomar som fibromyalgi, kronisk trötthet eller MS. Forskarna poängterar att personer med sömnproblem därför kan behöva utredas noggrant.

Sömnen påverkas först

 Sömnprofessor Torbjörn Åkerstedt vid Karolinska institutet tycker att studien låter intressant. Hans forskning har visat att utbrändhet har en tydlig koppling till sömnproblem. – Sömnen är ofta det första som påverkas om något går snett, om man är sjuk eller stressad, säger han. Om man har långvariga sömnproblem är det därför viktigt att ta reda på vad dessa beror på.