Problemet kan vara ett större hot för kvinnor än för män.
1 av 2: Problemet kan vara ett större hot för kvinnor än för män. Foto: JUPITER IMAGES
<p>Ny forskning visar även att man har sett ett samband mellan sömnapné och hjärtproblem.</p>
2 av 2: <p>Ny forskning visar även att man har sett ett samband mellan sömnapné och hjärtproblem.</p> Foto: FOTOEDU

Sömnapné farligare för kvinnor än män

Sömnapné, ofrivilliga andningsstopp i sömnen till följd av snarkning, kan vara ett mycket större hot mot kvinnor än för män.

Ny vetenskaplig forskning från USA har sett ett samband mellan sömnapné och hjärtproblem.

Snarkning kan tyckas vara ett lindrigt problem. De flesta av oss snarkar från och till. Men snarkning kan också vara ett symptom på sömnapné.

En studie för några år sedan från Norrlands universitetssjukhus visade att sömnapné är långt ifrån enbart ett manligt problem. I en grupp om 400 slumpvist valda kvinnor i åldern 20-70 år visade det sig att hälften av kvinnorna hade sömnapné.

– Sömnapné är vanligare hos kvinnor än hos män. Kvinnor kan ha sömnapné utan att man snarkar så mycket. Det finns mer sömnapné än snarkning hos kvinnor än vad det gör hos männen. Man visar inte något symptom. Det har vi funnit i våra studier, säger Karl Franklin, docent vid Kirurgcentrum, Norrlands universitetssjukhus, som forskat på just sömnapné.

LÄKARHJÄLP DIREKT I MOBILEN. Med KRY kan du snabbt komma i kontakt med en läkare och få diagnos, recept eller remiss. Ladda ner appen nu. (ANNONS)

Sömnapné eskalerar ofta med åldern

Problemen har dessutom en förmåga att eskalera under övergångsåldern.

– Det finns ett skydd hos kvinnor, men det försvinner i övergångsåldern, en slags hormonell faktor. Det finns inte i motsvarande grad hos män, säger Karl Franklin.

Vanliga orsaker till snarkningar – och sömnapné – är rökning, övervikt och brist på motion.

Övervikt och fetma är en orsak till sömnapné. Eftersom befolkningen bara blir fetare borde väl det här problemet bara öka i omfattning?

– Ja, det är sant. Övervikt är ett skäl. Liten underkäke är ett annat och det är en minst lika stor orsak till sömnapné. Därför är sömnapné inte bara ett problem för feta utan även smala. Om övervikten ökar i befolkningen så blir det inte bara vanligare, den förvärras också.

De ofrivilliga sömnuppehållen gör att syrehalten i blodet minskar vilket tvingar hjärtat att arbeta hårdare. Detta leder till ett högre blodtryck och att stresshormonerna ökar. I värsta fall kan det leda till stroke eller hjärtinfarkt. Även humöret påverkas då man aldrig känner sig utvilad.

Tidigare forskning har kopplat ihop sömnstörningar och hjärtsjukdomar hos män, däremot har man inte tittat närmare på skillnaderna i risk mellan män och kvinnor.

Kan det vara så att kvinnor drar sig för att söka för snarkning, att det anses vara okvinnligt?

– Nej, det tror jag inte. Om man tittar i befolkningsstudier ser man att sömnapné är vanligt hos både kvinnor och män. Men tittar man på vad folk har sökt för på sjukhus så är det fler män än kvinnor. Det enda sätt jag kan tolka det som är att män snarkar högre än kvinnor.

Nyligen presenterade forskare vid Brigham and Women's Hospital i Boston i USA en omfattande studie där man följt 1625 personer – 737 män och 879 kvinnor - med en medelålder på 63 år under 14 års tid.

Under denna tid kunde man konstatera att 46 procent av männen samt 32 procent av kvinnorna drabbats av olika typer av hjärtbesvär, som till exempel hjärtsjukdomar, hjärtsvikt och död i diverse hjärt- kärlsjukdomar.

Sömapné - kan vara farligare för kvinnor

Forskarna kunde se att kvinnor med sömnapné hade en 30 procent större sannolikhet att drabbas av hjärtproblem jämfört med kvinnor som inte led av sömnstörningen.

Man fann också att kvinnor som led av sömnapné hade högre halter av proteinet troponin-T, en markör i blodet som kan ge signaler om till exempel en kommande hjärtinfarkt.

Det fanns klara samband mellan sömnapné och ökad halt av troponin-T, hjärtsvikt och död hos kvinnor, men inte hos männen. Och hos kvinnorna, men inte hos männen, kunde man slå fast att sömnapné var förknippad med förstorat hjärta, en annan riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom.

Karl Franklin har i tidigare studier sett ett starkare samband mellan kärlkramp och sömnapné hos kvinnor än hos männen.

En förhoppning hos de amerikanska forskarna är att de nya rönen ska få den uppmärksamhet de förtjänade då kvinnors sömnapné är ett försummat forskningsområde.

Det är känt att läkare ibland förväxlat sömnapné med depression då symptom huvudvärk, orkeslöshet och nedstämdhet påminner om varandra.

Några enkla mun- och tungövningar som kan minska snarkningarna med upp till 59 procent, enligt en brasiliansk studie.

• Tryck tungspetsen mot gommen och skjut tungan sakta bakåt mot gomseglet

• Pressa tungan uppåt mot gommen och tryck hela tungan mot gommen

• Pressa tungan mot munhålans golv samtidigt som tungspetsen har kontakt med botten, framtänderna

• Gapa så stort du kan och uttala vokalen A

Om du lider av snarkning eller tror att du drabbats av sömnapné:

1. Överväg en förändring av livsstilen. Fimpa och ut och rör på dig. Motion kan göra underverk för nattsömnen.

2. Besök en specialist och gör en grundlig utredning.

3. Snarkskena kan vara till hjälp. Många läkare ordinerar en CPAP-utrustning som trycker in luft via en mask och på så sätt öppnar på andningsvägarna.

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

5 nr av Topphälsa + bok av Annika Sjöö för 199 kr. Köp nu!