Sjukdomar du kan få av dåliga tänder

Åderförkalkning, hjärtinfarkt, diabetes, stroke, reumatism, inflammatoriska tarmsjukdomar, lunginflammation, demens och graviditetskomplikationer. Forskarna misstänker att en rad allvarliga sjukdomar försvåras eller till och med orsakas av inflammationer och aggressiva bakterier i munnen. Det finns exempelvis en koppling mellan dåliga tänder och höga blodfetter samt högt blodsocker. En ny finsk studie visar att kvinnor med dålig tandhälsa oftare drabbas av havandeskapsförgiftning, får missfall eller för tidigt födda barn. Nu satsar svenska forskare på att försöka ta reda på vad sambanden egentligen

Aktuellt just nu