Foto: Monkey Business Images

Studie: Tillfälligt sex ger hög självkänsla

Har du dåligt samvete efter ett one night stand?

Släpp det! En ny studie visar att det är både bra och utvecklande med lösa förbindelser.

De flesta har väl någon gång haft ett one night stand. Andra har det lite till och från. Med både ångest, skuld- och lägre självkänsla som följd.

Nu kan du släppa alla dåliga tankar, en ny studie visar nämligen att det till och med är bra med lösa förbindelser.

 

Engelska tidningen Metro skriver om studien som är gjord på New Yorks universitet och publicerades tidigare denna månad. Studien tar kål på vedertagna populära uppfattningar som att tillfälligt sex med någon som inte är ens partner skulle göra att man får dålig självkänsla eller dåligt självförtroende.

Forskarna som gjorde undersökningen bad studenterna på universitetet att föra dagbok i tolv veckor och där skriva ned hur de mådde efter att ha haft tillfälliga sexförbindelser. Och enligt forskarna är resultaten överraskande.

 

Studenterna som valdes ut till undersökningen ansåg sig själva vara sociosexuella- en term som betyder att man inte har några problem att ha sex utanför en relation

”Typiska sociosexuella, ohämmade individer rapporterade om mindre ångest och mådde tvärtom jättebra efter sina one night stands. Kanske är det så att en hög sociosexualitet gör att man lättare står emot dåliga tankar av tillfälligt sex och har lättare att se fördelarna”, rapporterar forskarna i engelska Metro.

 

När det kom till dem som var mer sociosexuella kunde man tydligt se att lösa förbindelser gav högre självkänsla, färre depressioner, mindre osäkerhet och att de var allmänt mer tillfredsställda med livet, enligt forskarna.

Men den mest överraskande i resultatet var att där var inga som helst skillnader mellan könen i hur de kände och reagerade. Detta visar att kvinnor gillar tillfälliga sexförbindelser lika mycket som män. Om nu någon hade trott något annat.

Aktuellt just nu