I dag finns det inga hormonella preventivmedel som män kan ta – men en stor studie pågår.
Forskaren och gynekologen Kristina Gemzell Danielsson är ansvarig för studien i Sverige.
1 AV 2
I dag finns det inga hormonella preventivmedel som män kan ta – men en stor studie pågår.
Foto: Shutterstock
2 AV 2
Forskaren och gynekologen Kristina Gemzell Danielsson är ansvarig för studien i Sverige.
Foto: ULF SIRBORN / COPYRIGHT:FOTOGRAF ULF SIRBORN

Nytt preventivmedel för män väcker stort intresse

Det första manliga preventivmedlet är inom räckhåll.

I ett världsledande forskningsprojekt testas just nu en hormonell p-gel för män.

– Vi ser så här långt att salvan är effektiv, säger överläkare Kristina Gemzell Danielsson som är ansvarig för studien i Sverige.

Cornelia Thomasson

Varför finns det inget preventivmedel för män? Det är en fråga som ställts med allt jämnare mellanrum de senaste åren. Då och då har ämnet aktualiserats i samband med olika studier eller debattartiklar, men hur ser det ut på forskningsfronten?

Just nu pågår ett antal studier på manliga p-medel: en studie om p-piller, en om en gel som sprutas in i sädesledarna och, den senaste, en p-salva som stryks på axlarna.

Studien finansieras av den amerikanska hälsomyndigheten och kommer pågå i två år. Just nu på pågår rekryteringen för fullt. I Sverige hoppas man kunna testa p-gelen på 60 par. Allt som allt ska 420 heterosexuella rekryteras, bland annat i USA, Storbritannien, Italien och Kenya. Kristina Gemzell Danielsson, överläkare och professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet är ansvarig för Sveriges del i studien.

– De började rekrytera i USA i oktober, nu är tillstånden klara I Sverige. Det är överväldigande att intresset är så stort. Folk från hela Sverige ringer och mejlar för att de vill vara med. Det är folk i alla åldrar, säger hon.

Så fungerar p-salvan för män

Krämen ska smörjas på axlarna varje dag, för att hämma spermieproduktionen. 

När proverna visar på mindre än en miljon spermier per milliliter har mannen blivit tillfälligt steril. Det är inte en permanent metod, förklarar Kristina Gemzell Danielsson. I slutet av studien kommer deltagarna att sluta smörja sig:

– Vi vill se hur lång tid det kvar att få tillbaka spermieproduktionen. 

P-salvan innehåller nestoron, ett gulkroppshormon som också används i preventivmedel för kvinnor. som hämmar spermieproduktionen men har minskad potens som vanlig biverkning. Därför har man också tillsatt testosteroner, som i stället ger ökad lust, säger Kristina Gemzell Danielsson och förklarar att det är en fin balansgång.

– Några har rapporterat in en något förhöjd sexlust, men det har inte skett några oväntade biverkningar.

Par som vill vara med måste vara sexuellt aktiva och bo i Stockholm. Männen ska vara mellan 18-50 och kvinnorna mellan 18-35 år.

LÄS OCKSÅ: P-piller kan sänka kvinnors livskvalitet

Preventivmedel – kvinnans ansvar

När p-piller kom till Sverige i mitten på 1960-talet innebar det stor frigörelse för många kvinnor. Det innebar att kvinnor själva kunde bestämma när och om de ville ha barn.

P-pillren har i dag sällskap av andra hormonella preventivmedel för: hormonspiral, minipiller, p-stav, p-plåster. Preparat som ger högt skydd mot oönskad graviditet, men också kan ge biverkningar. För vissa är biverkningarna så jobbiga att det som för 50 år sedan ansågs vara höjden av friheten snarare blir ett förhinder i livet. Vinsterna väger helt enkelt inte upp för det negativa.

– Balansen har skiftat, man står inte ut med hur mycket biverkningar som helst bara för att undvika en graviditet. Samtidigt är det en ofrihet att inte kunna styra över sin egen fertilitet. Rädslan för hormoner är olycklig – det finns många positiva effekter, och det blir ibland en onyanserad debatt. Men faktum kvarstår att en del kvinnor inte hittar någon metod som passar dem, och eftersom preventivmedel är så viktigt för en hälsosam livsstil är det viktigt att satsa på att utveckla metoder för både kvinnor och män, säger Kristina Gemzell Danielsson.

I debatten om till exempel manliga p-piller ställer sig många kritiska till att det tar så lång tid, och menar att kvinnor får dras med allsköns biverkningar medan män ska slippa. Är det så att kraven på preventivmedel för män är högre än för kvinnor?

– Det stämmer inte, det handlar om tiden. När p-piller utvecklades hade man inte alls samma krav på läkemedel. I dag är kraven högre på läkemedelsstudier, både för kvinnor och för män. Det är det som gör att det tar tid att utveckla p-medlet, men det är också viktigt att det blir bra.

LÄS OCKSÅ: Vill du inte använda p-piller? Här är alternativen

När har vi ett manligt preventivmedel?

När blir p-medel för män verklighet? Beroende på vad studien visar kan det röra sig om fem till sju år. 

– Först måste den här studien bli klar, vi samlar in jättemycket data över effektivitet och säkerhet. Analyserna är inte gjorda än men vi ser så här långt att salvan är effektiv. Nästa steg är att använda det i verkliga livet, på en större mängd personer och under mindre kontrollerade former, säger Kristina Gemzell Danielsson.

Just nu pågår rekryteringen fortfarande till första studien, och alla par som uppfyller ålderskraven och bor i Stockholm är välkomna att anmäla intresse till studien, som sker på WHOcenter på Karolinska universitetssjukhuset. 

Delta i studien?

Mejla: whocenter.kk.solna.karolinska@sll.se