Foto: Shutterstock

5 kriser som kan krossa din relation

Gräl och missnöje är oundvikligt i längre förhållanden.

Men blir kriserna allvarliga kan det leda till separation och skilsmässa.

Vissa skador går helt enkelt inte att reparera.

Här redogör psykologen Maria Farm för fem destruktiva beteenden som kan kullkasta relationen för gott.

Maria Farm. Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

Skilsmässa KAN vara något bra

Skilsmässa är historiskt sett betraktat som något dåligt. Oavsett bakgrund så ses separationen som ett misslyckande: två personer som lovade varandra evig kärlek har inte lyckats vårda och ta hand om sin relation.

Men i dag är det mycket vanligare än förr att folk skiljer sig, varför negativa föreställningar och tabun kring skilsmässan har luckrats upp. På senare år har många debattörer och relationsexperter tvärtom fokuserat på att det kan vara BRA att skilja sig: man ska inte stanna i något destruktivt eller halvdant för länge, och faktiskt finns det fördelar för både vuxna och barn vid ett eventuellt uppbrott.

LÄS OCKSÅ: 6 vanligaste grälen som förstör din relation 

Vissa skilsmässor blir jobbiga uppslitningar med mycket bråk och sorg. Andra går lugnare till och exmakarna förblir vänner. Avgörande är vad som ligger till grund för separationen, om man skiljer sig för att man inte är kära längre eller för att någon begått ett svek.

Psykologen och kbt-terapeuten Maria Farm tycker sig urskilja fem olika relationskriser som ofta ger upphov till skilsmässa.

 

Foto: Shutterstock

1. Mycket negativitet

 

Vissa människor är inte öppna för alternativa tankar eller att ta andras perspektiv. När två sådana personer slår sig ihop finns en risk att prestige, "återvändsgränder" och gräl tar över relationen, i stället för att man lyssnar och tar till sig den andras åsikter och tankar. Det sprider en negativitet överlag: man letar efter fel i allt och anammar en "missnöjesjargong".

– Oftast är det först när man förstår att barnen blir lidande som skilsmässa kommer på tal. Eller att den ena parten är mer negativ än den andra, och den som är något lugnare känner att det här drar ner på livskvaliteten, att hen inte orkar mer, säger psykologen och kbt-terapeuten Maria Farm.

LÄS OCKSÅ: 5 dolda tecken på psykisk misshandel du inte ska ignorera

 

Foto: Shutterstock

2. Otrohet/stora svek

 

 

Den ena parten har blivit varse att den andra varit otrogen, vilket utlöser en stor kris. Det måste inte leda till skilsmässa, men om sveket upprepats flera gånger och en person känner sig dubbelt kränkt så brukar kärleken avta och övergå i ilska.

– Man ser ett mönster och börjar förstå att den man levt med har svekfulla drag i sin personlighet som man inte uppmärksammat tidigare. Man känner att "det här kan jag inte acceptera", det blir omöjligt att gå vidare, säger psykologen och kbt-terapeuten Maria Farm.

LÄS OCKSÅ: 13 varningsflaggor på att din relation inte mår bra 

 

 

Foto: Shutterstock

3. Missbruk och misshandel

 

Fysisk eller verbal misshandel kan pågå länge utan att den drabbade lämnar relationen. Det beror bland annat på den långsamma normaliseringsprocessen: väldigt sällan utdelas ett slag eller en grov förolämpning på första dejten, påhoppen kommer gradvis. Ofta krävs att vänner eller Socialtjänsten rycker in innan skilsmässa blir aktuellt.

– Det är lätt att döma personer som stannar i destruktiva förhållanden: "varför går de inte?!". Men ofta har självkänsla och självförtroende brutits ner så till den grad att de är deprimerade, orkeslösa och handlingsförlamade. Misshandel borde leda till skilsmässa oftare än vad det gör, säger psykologen och kbt-terapeuten Maria Farm.

Även alkoholmissbruk kan fortsätta i många år innan det landar i skilsmässa:

– Personen som har problem kan vara jättecharmig när hen inte dricker, och mellan de dåliga perioderna hoppas den andra parten. Först när denna förstår att det inte kommer att bli bättre, alternativt när alkoholen rent fysiskt brutit ner partnerns hälsa och attraktionskraft, kommer tankarna på skilsmässa, säger Maria Farm.

 

Foto: Shutterstock

4. Man växer ifrån varandra

 

När man träffades var man kanske mer lika, alternativt attraherade av varandras olikheter. Man "kittade" ihop sig kring NÅGOT. Men så går åren, man jobbar med olika saker och tillbringar tid med annat och andra. Man delar inte så mycket längre, förutom eventuella barn, materiella ting och att man bor tillsammans. Det resulterar inte sällan i skilsmässa.

– Man upplever att man är som främlingar för varandra, man känner inte så mycket för varandra som personer längre. Kärleken har vuxit bort, man är mer som vänner, säger psykologen och kbt-terapeuten Maria Farm.

 

Foto: Shutterstock

5. Ojämlikhet

 

 

Det är vanligt att kvinnor i heteronormativa äktenskap blir fysiskt och mentalt trötta av att jobba, ta större delen av ansvaret hemma OCH upprätthålla en relation. Man känner att mannen inte gör lika mycket, vilket blir en källa till irritation och sorg. Man blir besviken: hur hamnade VI i det här, jag trodde att vi var bättre. Om man inte får gehör för sitt missnöje av den andra parten, så att mönstret kan ändras, så tappar man tillslut suget.

– Många kvinnor upplever att de vinner massor av egentid när de skiljer sig och plötsligt får avlastning från barnen en del av tiden. Men det bör påpekas att jag har många ambitiösa manliga klienter som vill ha hjälp med att bli mer jämställda, just för att inte hamna i det här, säker psykologen och kbt-terapeuten Maria Farm.

LÄS MER: 5 saker som kan vara värre än otrohet