Ta ansvar för Din egen lycka. Att sätta allt hopp om ett lyckligt liv till en person bäddar för besvikelse. Lyckan måste fortfarande börja i oss själva.
Ärlighet och transparens är viktiga byggstenar.
1 AV 2
Ta ansvar för Din egen lycka. Att sätta allt hopp om ett lyckligt liv till en person bäddar för besvikelse. Lyckan måste fortfarande börja i oss själva.
Foto: Lev Dolgachov
2 AV 2
Ärlighet och transparens är viktiga byggstenar.
Foto: Lev Dolgachov

10 tecken på att du har en bra relation

I jakten på kärleken kan vi tvingas att gå igenom en del mindre roliga saker längs vägen.

Efter att ha gått på några nitar är det lätt att börja tvivla på sin egen relationskompass och hur en bra kärleksrelation egentligen ska se ut. Men här kommer lite hjälp i form av en checklista på tio viktiga saker som kännetecknar en sund relation.

Frida Anter

Vi vill förstås alla ha den där underbara kärleksrelationen som är fylld med romantik, passion, glädje, tillit, trygghet... Ja, listan kan göras lång och ibland får vi kompromissa en del med våra önskemål. Det är trots allt svårt att hitta precis alla drömegenskaper i en och samma person. Men vissa saker ska man faktiskt inte kompromissa med.

På vår jakt efter den sanna kärleken tvingas många dra ett par nitlotter längs vägen. Ofta går vi dock visare och mer erfarna ur en avslutad relation. Du kanske har kommit fram till saker om hur du själv fungerar, och vet mer om vad du söker i en framtida partner. Baksidan av att uppleva ohälsosamma och destruktiva relationer kan vara att du tillslut blir osäker på hur en bra relation egentligen bör se ut. Därför listar vi här, med inspiration av den amerikanska nättidningen The Huffington Post, tio saker som tyder på att relationen är hälsosam.

1. Ni tar ansvar för er egen lycka

När man är i en relation är det lätt hänt att relatera sitt eget välmående till sin partner. Om man mår dåligt är många benägna att anklaga relationen eller sin partner för sådant man är missnöjd med. Man kanske har haft en föreställning om att allt kommer bli bra när väl hittar kärleken. Men att sätta allt hopp om ett lyckligt liv till en person bäddar för besvikelse. Lyckan måste fortfarande börja i oss själva. I en sund och lycklig relation förväntar sig ingen av parterna att den andra ska ansvara för deras välmående. De förstås stöttar varandra, men båda vet att de i slutändan ansvarar för sig själva.

2. Ni kontrollerar inte varandra

Att ni blev kära i varandra betyder inte att ni automatisk kommer att hålla med varandra eller ens vara särskilt lika. Det är tvärtom ganska vanligt att par har en hel del olikheter och kompletterar varandra på olika sätt. Här är det viktigt att påminna dig om att det inte finns något som säger att ditt sätt att vara är det optimala, och något din partner borde eftersträva. I en sund relation försöker man inte kontrollera eller förändra sin partner till att bli någon hen inte är. Ingen vill bli påtvingad en förändring man inte har bett om.

LÄS OCKSÅ: 5 saker som lyckliga par säger till varandra

3. Ni är balanserade och jämlika

Det kan låta som en självklarhet att ni båda bör ha samma makt i förhållandet, men faktum är att det lätt kan smyga sig in en del negativa mönster i en relation. En av er kanske är mer bestämd och tycker om att ta beslut. Men om det här bli en negativ spiral, där den ena lägger sig för den andres vilja gång på gång, är det dags att dra i bromsen. Sedan är det förstås en annan sak om ni gemensamt bestämmer att ni har olika ansvarsområden beroende på vad ni är intresserade av eller har mycket kunskap om. Men målet bör vara en jämlik relation där ni gör och bestämmer lika mycket.

Konflikter uppstår ibland. Då gäller det att lösa dem på en gång. Foto: Andriy Popov

4. Ni tar tag i konflikter som uppstår 

Hur bra relationen än är kommer det att uppstå konflikter mellan er med jämna mellanrum. Det är en naturlig del av livet. Då är det inte ett särskilt vinnande koncept att sopa dem under mattan eller gå och sura i tysthet. Risken är att det förvärrar situationen och problemen växer sig större än de var från början. I en bra relation tar man tar i konflikterna på ett bra sätt när de uppstår för att sedan släppa dem och gå vidare. Om relationen är trygg och sund ska den klara en konflikt utan att det behöver bli en särskilt stor sak.

5. Ni delar känslor ärligt och öppet

Er relation bör vara så pass trygg och fylld av kärlek att ni känner att ni gärna är öppna med varandra om vad ni känner. Ärlighet och transparens är viktiga byggstenar i en relation som ska hålla över tid. Om det verkligen är något bra ni har tillsammans ska det inte finnas någon tvekan om att dela med sig av sina känslor. En viktig förutsättning är förstås att ni respekterar och accepterar varandras känslor. Om den som öppnar sig får ett dåligt bemötande är det förstås inte särkilt troligt att man vill blotta sitt hjärta igen.

6. Ni ser till att få egentid

För en bra och stabil grund i kärleksrelationen är det viktigt att inte glömma bort sig själv på individnivå. Det kan finnas en risk att förlora sig själv i relationen och börja prata i "vi"-form. Men att ta hand om sig själv och göra saker för sin egen skull är en viktig del i att hålla relationen levande. Om ni sliter ut varandra och aldrig får tid för er själv finns en risk att ni också har mindre kärlek och energi att ge er partner.

7. Ni prioriterar relationen 

Om relationen ska vara lycklig och harmonisk är det viktigt att ni båda ser på den likadant. Om den ena av er alltid prioriterar er relation bör den andra parten göra likadant – annars uppstår en obalans. I en vardag där allt snurrar på i full fart är det exempelvis viktigt att båda försöker planera in tillfällen då ni bara kan ägna er åt varandra. I en bra relation bör man också kolla med sin partner innan man fattar viktiga beslut. Man planerar exempelvis inte in en resa med polarna utan att diskutera detta med sin partner först.

8. Ni accepterar att ni inte alltid är överens

Ni är två olika personer och kommer inte tycka likadant om allt. Se det som något positivt. Att diskutera och få nya infallsvinklar på saker är utvecklande. Par i lyckliga, längre relationer förstår att det är så det fungerar och accepterar att man har olika åsikter ibland. Det är helt okej att landa i att man inte håller med varandra, det betyder inte att ni älskar varandra mindre eller att er relation är på väg utför.

LÄS OCKSÅ: 10 små saker lyckliga par gör – som du kan härma

Att värdesätta sin relation är viktigt. Foto: Joshua Rainey

9. Ni värdesätter er relation mycket

I en sund relation är ni villiga att kämpa för att förhållandet ska fungera. Uppstår en konflikt får den er inte att fundera på hur ni lättast kan lägga benen på ryggen och lämna förhållandet. Relationen är lika viktigt för er båda och om ni är oense gör ni ert bästa för att lösa situationen på ett så bra sätt som möjligt. Om det bara är en av er som kämpar för relationen, medan den andra glider med, har ni ingen bra balans mellan er.

10. Ni är ett par för att ni älskar varandra

Det händer att vi stannar i en relation som inte är särskilt bra för att det innebär någon form av trygghet, ekonomisk eller emotionell. Vi slipper att vara ensamma, vilket många kan uppleva som obehagligt. Men relationen bör bygga på att ni vill vara tillsammans för att ni älskar varandra och förgyller varandras liv. Ni vill dela en vardag ihop och det som driver er är er starka kärlek till varandra.

LÄS OCKSÅ: Så löser lyckliga par sina problem – och så gör olyckliga