Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa halsoliv i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Andreas Johnson och kören "Team Järvsö" vann "Körslaget" 2011.
Andreas Johnson och kören "Team Järvsö" vann "Körslaget" 2011.
Andreas Johnson och kören "Team Järvsö" vann "Körslaget" 2011.
Andreas Johnson och kören "Team Järvsö" vann "Körslaget" 2011. Foto: Olle Sporrong

Sång har en dramatisk effekt på hjärtat

GÖTEBORG. Ta ton gemensamt – och få en bättre hälsa.

En ny studie visar att körsång "tvingar" fram en lugn och regelbunden andning, vilket ger en dramatisk effekt på hjärtat med gynnsamma hälsoeffekter som följd.

Om studien

  • De 15 körsångarna i studien fick utföra tre sångövningar: De hummade entonigt, sjöng psalmen "Härlig är Jorden" samt nynnade ett långsamt mantra.
  • Före övningarna gick deltagarnas så kallade hjärtvariabilitet i otakt, men när de började sjunga synkroniserades hjärtrytmen.
  • Genom sången uppstod en kontrollerad och lugn andning. Vid utandningen aktiveras den så kallade vagusnerven, som går från hjärnstammen till hjärtat, som började slå långsammare.
  • Dålig hjärtvariabilitet kan leda till cirkulationsproblem och problem med hjärtat.
  • Hjärtvariabilitet studeras genom att tiden från pulsslag till pulsslag mäts med mer avancerad utrustning än en vanlig pulsklocka.

Källa: Sahlgrenska akademin. (TT)

– Det har en effekt på den så kallade hjärtvariabiliteten. Dålig hjärtvariabilitet kan leda till att man får cirkulationsproblem och problem med hjärtat, säger Björn Vickhoff, forskare vid Sahlgrenska akademin.

Men för att effekten ska råda gäller det att sången som sjungs har en viss struktur.

– Stroferna eller sångfraserna ska vara ungefär lika långa, exempelvis som en psalm. Då kan man se effekten – att sångens struktur avspeglas i hjärtvariabiliteten, säger Björn Vickhoff.

Tre sångövningar

Forskargruppen i Göteborg lät 15 körsångare utföra tre olika sångövningar samtidigt som deras hjärtrytm registrerades. Resultatet visade att musikens melodi och struktur har en direkt koppling till hjärtaktiviteten. Den gemensamma sången gjorde även att deltagarnas hjärtrytm synkroniserades – den steg och sjönk i samma takt.

– Det hänger ihop med en kontrollerad andning. När du andas ut aktiveras den så kallade vagusnerven, som går från hjärnstammen till hjärtat, och när den aktiveras går hjärtat lite långsammare, säger Björn Vickhoff.

Forskarna har inte studerat om körsången har en långsiktig effekt på hjärtvariabiliteten. Andra studier – där en apparat har använts för att styra in- och utandning – har dock visat att det långsiktigt påverkar blodtrycket, enligt Vickhoff.

Skapas en vi-mentalitet?

Forskargruppen på Sahlgrenska akademin vill nu undersöka om den biologiska synkroniseringen hos körsångare också har en påverkan på individers samarbetsförmåga.

– Körsång är ett paradexempel på en gemensam aktivitet. Andra studier har visat att om rörelser mellan individer synkroniseras påverkar det samarbetsförmågan, säger Björn Vickhoff och fortsätter:

– När vagusnerven aktiveras kommer du in i ett mycket lugnare tillstånd. Det påverkar känslolivet och man öppnar upp sig mot andra, säger han.