Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Hälsoliv i ett bättre anpassat format?

Mobil Tablet Dator
Foto: Jan Wiridén

Så påverkar en dålig arbetsmiljö din hälsa

Att må bra på jobbet kan vara viktigare än du tror. Arbetsmiljön har nämligen stark betydelse för risken att drabbas av symptom på depression eller utmattningssyndrom, visar ny studie.

Så påverkar arbetsmiljön

Personer utvecklar mer depressionssymptom om de upplever att de på sitt arbete utsätts för alltför höga krav i kombination med små möjligheter att påverka. Även mobbning och konflikter på arbetet ökar risken.

De som upplever att de inte får stöd och/eller har ett pressande arbete utvecklar förutom symptom på depression även oftare utmattningssyndrom. Detta gäller även när personer upplever belöningen för arbetet som liten i jämförelse med ansträngningen.

Källa: SBU (TT)

– Ingenting av det här är helt nytt, det nya är att det är så pass etablerat i forskningen och det ger ett underlag för arbetet i de här frågorna, säger Töres Theorell, professor emeritus vid Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet.

Har gått igenom åttio studier

Theorell har lett en expertgrupp vid Statens beredning för medicinsk utvärdering som har gått igenom åttio studier som undersökt sambandet mellan arbetssituation och hälsa. Resultatet visar att det finns starkt stöd för att personer som upplever alltför höga krav och små möjligheter att påverka sitt arbete och/eller mobbning utvecklar mer depressionssymptom. Bristande stöd från chef och kollegor kan dessutom innebära en ökad risk att drabbas av utmattningssyndrom.

"Måste hindra uppkomsten av mobbing"

Töres Theorell tycker att det är viktigt att arbetsgivare använder sig av de här kunskaperna, inte minst av samhällsekonomiska skäl.

– Om man tittar på mobbning så är det en kraftig prediktor för att de utsatta framöver kommer att bli ledsna och vi vet att de dessutom har överrisk att bli långtidssjukskrivna. Det är en signal att man måste hindra uppkomsten av mobbningsprocesser.