Så kan du lura hjärnan att inte känna smärta

Hjärnan gör att vi kan känna smärta. Men tack vare den kan vi också lindra smärta.

Martin Ingvar, hjärnforskare vid Karolinska institutet, förklarar hur det hänger ihop.

På vilket sätt har hjärnan med smärta att göra?

- Smärtan är en del i det jämviktsarbete som hjärnan utför. Gör det ont så mobiliseras en del reaktioner. Till exempel kan det vara en signal att inte använda handen om man har en inflammation i den. Smärtan är också en del i att klara sig i en omvärld som inte är helt snäll.

Vad händer i hjärnan när vi känner smärta?

- Olika meddelanden skickas från kroppen till hjärnan på kemisk väg, oavsett om du tar en chokladbit eller om det hugger till i knäet. Nervcellerna står för lokaltrafiken. Mellan nervcellerna förs budskapet vidare med kemiska ämnen som serotonin och dopamin. I själva nervcellen fortplantas informationen som elektriska impulser.

Det finns väl också onödig smärta?

- När det gäller kronisk smärta så kan man först ha ont på grund av en kronisk inflammation. Därefter har kroppens reglersystem blivit sjukt av att ha ont länge, och då kan man ha ont fast den ursprungliga källan till smärta inte känns längre.

"Risk att balans inte återställs"

Har det med ens personlighet att göra hur man upplever smärta?

- Nej, bara delvis. Däremot finns det genetiska faktorer, man har mer eller mindre risk för att utveckla kronisk smärta.

Vad händer när man tar smärtstillande medel?

- Olika mediciner verkar på olika sätt. Vanliga huvudvärkstabletter blockerar smärtreceptorer. Ökad nervaktivitet kan ligga bakom smärtan, då lindrar antidepressiva läkemedel. Andra mediciner ökar bland annat mängden av kroppens eget morfin i hjärnan. Men forskningen visar att farmakologisk behandling inte är tillräcklig. Risken med läkemedel är också att de inte återställer balansen i smärtregleringen.

Är terapi som kognitiv beteendeterapi, KBT, verkningsfullt mot smärta?

- Ja, den och andra former av psykoterapi är etablerade metoder för att återfå kroppen i balans genom att träna smärthämmande system. KBT är oftast förstahandsbehandlingen vid kroniska smärttillstånd.

"Det går att ta kontrollen"

Ska man akta sig för alternativ behandling?

- Framför allt ska man se upp för det som inte är dokumenterat, det vill säga det som inte är prövat på andra eller det som verkar för bra för att vara sant. Man får använda sitt sunda förnuft och undvika uppenbart tokiga rekommendationer. Är man osäker kan man fråga sin ordinarie doktor.

Kan man med hjälp av hjärnan komma tillrätta med smärtan?

- Ja, likaväl som man ofrivilligt kan lära in smärtan. Man kan börja med att fundera över smärtan och vad man är rädd för. För många gör känslan av att inte ha kontroll smärtan värre. Men det går att ta kontrollen. Har man ont i axeln eller har ryggskott så är det naturliga att hålla sig still, men rör man sig så kan smärtan lösas upp. När det gäller fibromyalgi och reumatiska sjukdomar som artros och andra kroniska smärttillstånd så fungerar rörelse nästan alltid.

Har man ett eget ansvar för sin smärta?

- Ja, man har alltid ett eget ansvar, det är inget unikt för smärta. Ju mer subjektivt präglade sjukdomssymptomen blir desto större intrång gör de i ens jag. Man ska sträva efter att inte göra sig beroende av sjukvården eller omgivningen.

Vad är ditt främsta råd till den som lider av smärta dagligen?

- Jag ger aldrig e t t råd men mitt grundråd är att skaffa en bra kommunikation med sjukvården. Känner du dig inte nöjd, byt läkare eller vårdcentral. Många har uppdaterade kunskaper, bemöter folk bra och ger rätt råd. Andra skriver bara ut piller. Alla som lider av smärta bör vara utrustade med kunskapen att begära det som behövs. Vi kallar det "patient empowerment", att patienten och sjukvården har en jämbördig relation.

Av Cajsa Högberg

Specialist på hur hjärnan fungerar

Namn: Martin Ingvar.

Gör: Professor i integrativ medicin.

Verksam vid: Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Boktips: I "Hjärnkoll på värk och smärta" (Natur & Kultur) har Martin Ingvar tillsammans med journalisten Gunilla Eldh skrivit om hur man med hjärnans kraft kan hantera smärtan bättre.