Hårfärgningsmedel innehåller en mängd kemikalier som kan vara farliga ochgöra dig sjuk. Allergiexperter varnar. Hela lista på de farliga ämnena hittar på på Livsmedelsverkets hemsida via länken här nedan.
Hårfärgningsmedel innehåller en mängd kemikalier som kan vara farliga ochgöra dig sjuk. Allergiexperter varnar. Hela lista på de farliga ämnena hittar på på Livsmedelsverkets hemsida via länken här nedan. Foto: MAGNUS MAGNUS

Så farligt är det att färga håret

Du kan bli sjuk av att färga håret.
Läkemedelsverket har tagit fram listan över de 62 farliga ämnena som kan ge allergi, cancer, håravfall och variga sår.
Redan om ett år kan de vara förbjudna.
- Visst är det starka kemikalier vi sysslar med, säger frisören och Robinsondeltagaren Mirre Dehlin.

Anna Wahlgren

 Allt fler färgar, bleker eller gör slingor i håret.

Läkemedelsverket har under flera år hållit koll på produkterna, men osäkerheten är fortfarande stor om deras skadliga inverkan. Nu tar EU-kommissionen i med hårdhandskarna - tillverkarna måste bevisa att kemikalierna är ofarliga. I annat fall blir de förbjudna.

- Ämnena i hårvårdsprodukterna kan troligen framkalla både allergier och vara cancerogena, säger Gunnar Guzikowski, kemist på Läkemedelsverket

Att många frisörer lider av allergier kan tyda på att ämnena faktiskt är farliga. En studie på frisörer visar på nedsatt fertilitet och större antal födda barn med skador.

- Det kan förvisso bero på att frisörer står upp hela dagarna. Men man kan ju misstänka att kemikalierna har betydelse, säger Gunnar Guzikowski.

Mest olämpligt för barn

Mirre Dehlin är medveten om riskerna med att vara frisör. Flera av hennes kolleger besväras av astma och eksem.

- Vi har handskar på oss och använder färgen så skonsamt som möjligt. Än så länge finns det inga bevis för att våra produkter är farliga, säger Mirre Dehlin.

Men att barn och ungdomar färgar håret oroar både Läkemedelsverket och Mirre Dehlin.

- Klart olämpligt. Barn ska inte ha starka kemikalier i håret, säger Mirre Dehlin.

Gunnar Guzikowski är inne på samma linje.

- Med en låg kroppsvikt blir koncentrationen av kemikalier högre i kroppen, säger han. Annika Bengtsson är marknadsdirektör på Wella:

- De här ämnena är med på en lista för att de ska ses över. Det innebär inte att de kommer att förbjudas.  Senast 30 september nästa år måste tillverkarna ha bevisat att medlen är ofarliga.