Foto: JOHANNA

Så får du bättre sommarsex

Läkare och sexualforskare är överens.

Vi får mer sexlust på sommaren.

- Vi släpper på normerna och vår inbyggda polis tar semester, säger sexualforskaren Bo Lewin.

Sol, värme, ledighet - och mycket bar hud. Det är förklaringen till att många känner en ökad sexlust på sommaren. - Det är alldeles uppenbart att semester och värme ökar sexlusten. Du träffar nya människor och känner upptäckarglädje, du vågar ta kontakt på ett sätt som du aldrig skulle göra i novembermörkret, säger sexualforskaren Bo Lewin, professor i sociologi vid Uppsala universitet. Det handlar om frigörelse från vardagens normer.

Vacker natur påverkar - Vi socialiseras som barn att ta ansvar för ditt och datt. Vi har en kontrollmekanism som bygger på skuld - en inbyggd polis. Men när vi har semester så slappnar den där polisen av. Varma dagar är extra sensuella, menar Bo Lewin. - Värme gör oss lite slöa och dåsiga. Vi visar mer kropp och hud och det kan vara sexuellt stimulerande. Han får medhåll av läkaren Benny Ståhlberg, ledamot i Svenska läkarförbundets centralstyrelse. - Det rent sociala spelar stor roll. Tunna kläder, värme, frihet och vacker natur påverkar lusten positivt, säger han. Alla dessa intryck sätter i gång en rad processer i kroppen.

Går att mäta i hjärnan - Det finns en biologisk grund för reaktionerna. Det handlar en förändring i signalsubstanserna i hjärnan som leder till en hormonell förändring. Det kan man mäta, säger Benny Ståhlberg. Men alla blir naturligtvis inte yra av åtrå på sommaren. - Det här med lust är väldigt individuellt. Om man känner mer lust på vintern än på sommaren betyder inte det att något är fel, säger Lars-Gösta Dahlöf, universitetslektor i psykologisk sexologi vid Göteborgs universitet.