Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Hälsoliv i ett bättre anpassat format?

Mobil Tablet Dator
Allt fler drabbas av diabetes typ 2, bland annat på grund av dålig kost och för lite motion.
Allt fler drabbas av diabetes typ 2, bland annat på grund av dålig kost och för lite motion.
Allt fler drabbas av diabetes typ 2, bland annat på grund av dålig kost och för lite motion.
Allt fler drabbas av diabetes typ 2, bland annat på grund av dålig kost och för lite motion. Foto: JONAS LEMBERG/SCANPIX

Risk för stor brist på insulin

Antalet diabetessjuka ökar snabbt i världen – framför allt i Asien och Afrika.

I nuvarande takt kommer bristen på insulin vara akut redan år 2030, enligt en studie som CNN redovisar.

Tillgången på läkemedlet måste ökas, varnar forskarna.

I takt med att levnadsstandaren ökat i bland annat Asien och Afrika, ökar även välfärdssjukdomar som diabetes typ 2. Orsakerna är ofta fetma och dålig kost.

När folk får det bättre äter man sämre. Eller åtminstone mer fett och socker. Samtidigt tenderar livsstilen att bli mer stillasittande.

Kommer bara att räcka till hälften

Detta får forskarna att varna för en diabetesepidemi i världen. År 2030 kommer 79 miljoner människor med typ 2 diabetes att behöva insulin. Men tillgången kommer bara att räcka till hälften av alla med sjukdomen, uppger forskarna bakom en ny universitetsstudie i USA.

– Våra beräkningar visar att den nuvarande tillgången på insulin är mycket otillräcklig sett till det framtida behovet, särskilt i Afrika och Asien, säger doktor Sanjay Basu vid Stanforduniversitet till CNN.

Indien är ett land där diabetes typ 2 ökat mycket bland befolkningen. Foto: DIVYAKANT SOLANKI / EPA / TT

Indien toppar i dag världens diabetesstatistik. Där har 40 miljoner människor sjukdomen och varje månad får 200 000 nya diagnosen enligt Diabetesförbundets tidning.

Insulin behövs för att behandla alla patienter med diabetes 1, och en del med typ 2.

I studien räknade man på hur insulinbehoven kommer att öka inom de närmaste tolv åren. Till beräkningar använde man data från den Internationella diabetes federationen och 14 andra studier med uppgifter om diabetes i 221 länder.

En halv miljard sjuka vid 2030

Forskarna förutspår utifrån dessa data att antalet vuxna med diabetes typ 2 i världen  kommer att öka från 408 miljoner 2018 till 511 miljoner år 2030. Av dessa kommer 79 miljoner att behöva insulin, enligt studien.

Insulinbehandlingar är relativt dyra och marknaden domineras av tre tillverkare.

– Såvida inte regeringar börjar agera för att göra insulinet tillgängligt och prisvärt, så kommer dess användning alltid att vara långt ifrån optimal, säger Sanjay Basu enligt CNN.

Skillnad diabetes typ 1 och typ 2

Typ 1-diabetes innebär att kroppens immunförsvar förstör insulinproducerande celler i bukspottkörteln. Sjukdomen utgör omkring tio procent av alla diabetesfall i Sverige. Typ 1-diabetes är ett kroniskt tillstånd och kräver behandling med insulin.

Typ 2-diabetes kallades tidigare åldersdiabetes och drabbar vanligen personer över 40 år men i dag insjuknar även yngre personer. Typ-2 diabetes beror på en okänslighet för insulin, så kallad insulinresistens, och är ofta förenat med besvär som högt blodtryck och övervikt. Övervikt och dålig kondition förvärrar sjukdomen.

Insulin är ett hormon som bildas av kroppen i buskspottskörteln. Vid tillverkning av insulin som läkemedel används i dag mest så kallad hybrid-DNA-teknik. Man tar genmodifierade bakterier, där mänskligt DNA "klistrats in", och sedan växer detta fram till kopior av mänskligt insulin. Förr användes insulin från grisar eller kor som renades.