Annons
X
EXPRESSEN.SE

Publicerad 21 jan 2016 11:12

Psykopatforskarens gruvliga upptäckt

James Fallon är forskare inom neurovetenskap på UC Irvine School of Medicine vid Univesity of California. Han har under de 20 senaste åren ägnat sig åt att undersöka hjärnan hos mördare och våldtäktsmän med hjälp av PET-scanning som kan producera bilder av hjärnans aktivitet.

James Fallon är forskare inom neurovetenskap på UC Irvine School of Medicine vid Univesity of California. Han har under de 20 senaste åren ägnat sig åt att undersöka hjärnan hos mördare och våldtäktsmän med hjälp av PET-scanning som kan producera bilder av hjärnans aktivitet.

Det är lätt att slänga begrepp som psykopat omkring sig.

Men vad innebär det egentligen?

För att ta reda på det vände sig en reporter från sajten Business Insider till en framstående forskare inom det neurovetenskapliga området.

Professor James Fallon gjorde en gruvlig upptäckt när han forskade kring psykopater – han visade sig vara en själv.

Efter artiklen hittar hans metod för att skilja en psykopat från en sociopat.

James Fallon är forskare inom neurovetenskap på UC Irvine School of Medicine vid Univesity of California.

Han har under de 20 senaste åren ägnat sig åt att undersöka hjärnan hos mördare och våldtäktsmän med hjälp av PET-scanning som kan producera bilder av hjärnans aktivitet.

För drygt tio år sedan märkte Fallon att många av de patienter som möjligen kunde klassas som psykopater visade en mycket låg aktivitet i den del av hjärnan som kallas orbitala cortex. Just detta område påverkar våra känslor och impulser men spelar även en roll när det gäller moral och aggressioner.

För en tid sedan fick James Fallon en packe scannade hjärnbilder av patienter med diagnosen Alzheimers sjukdom. En bild stack ut från mängden. Fallon fick aldrig reda på vilka identiteter som var kopplade till bilderna.

Rusade upp ur stolen

Det är en vetenskaplig princip vid många studier att forskaren eller forskarna inte ska påverkas genom att veta vem som är patienten eller vem som har fått en verkningsfull medicin eller vem som fått placebo.

Men just den här scannade bilden fick Fallon att rusa upp ur stolen. Den visade nämligen upp samma mönster i hjärnan som han hittat hos sina mördare.

Fallons upprördes av upptäckten. Till sina kolleger utropade han:

”Det är troligen en psykopat…någon som skulle kunna vara en fara för samhället.”

Det var bara ett problem. Bilden föreställde hans egen hjärna.

Antisocial personlighetsstörning

Psykopati är tvärtemot vad många tror inte en psykiatrisk diagnos. Den term som används är i stället antisocial personlighetsstörning. Några av de karaktärsbrister som kännetecknar dessa människor är att de ofta är egocentriska, manipulativa och saknar inlevelseförmåga.

När James Fallon fått reda på att det var hans egen hjärna som uppvisade gemensamma drag med mördare, började han ifrågasätta sina egna teser.

”Ja, men jag är ju okej, jag är ingen dålig kille”, övertygade han sig själv.

Hans familj och kolleger reagerade lite konstigt på resultatet. Hans dotter började teckna pappan som en ”mörk figur” och hans arbetskamrater inom psykiatrin påpekade att han faktiskt betett sig lite märkligt emellan åt. Bland annat hade han uppvisat brist på empati och vid något tillfälle hade han undvikit en nära väns begravning därför att han tyckte att det skulle bli tråkigt.

Undersökte sina egna gener

Till slut började saker och ting stå klart för James Fallon.

– Jag insåg plötsligt vad människor sagt till mig under flera år utan att jag lagt ihop två och två, säger han till Business Insider.

Det finns forskning som menar att psykopater förstår när en annan människa är i beråd eller lider, men att de inte upplever samma känslomässiga engagemang som normala människor gör.

– Jag känner inte den där personliga relationen och känslan av värme och deltagande, erkänner Fallon.

James Fallon gick vidare i sina studier för att förstå sin egen belägenhet genom att börja undersöka sina gener.

Och han fick faktiskt en träff. Det visade sig att han delade en särskild gen med personer som uppvisade en ökad risk för våldsamt och aggressivt beteende.

Genen med namnet MAO-A kallas populärt för ”krigargenen” och är kontroversiell från ett forskarperspektiv. Enkelt uttryckt kan man säga att den är ansvarig för att ett protein bryter ner en grupp substanser. I det här fallet handlar det främst om dopamin, noradrenalin och serotonin, som alla påverkar vårt stämningsläge.

Påverkar tänkande och beteende

Dessa i sin tur påverkar tänkande och beteende. Personer med låga nivåer av MAO-A kan vara impulsiva och spänningssökande men också visa prov på stress och aggressivitet. Andra tar sig fram med lätthet i olika sociala sammanhang.

Det krävs givetvis mer än en särskild gen för att vara disponerad för psykopati. Snarare handlar det om en hel bunt olika orsaker inklusive vår omgivning.

James Fallon menar att upplevelser i barndomen bara en spelar en underordnad roll i vår utveckling. Däremot hävdar att han att ungefär en fjärdedel av oss bär på en gen som gör oss mer benägna att reagera på upplevelser i vår tidiga barndom.

När det gäller dessa människor säger Fallon:

– Om hjärnan upplever en fientlig och farlig värld är den enda möjligheten att överleva att själv vara fientlig och farlig. Om man upplever en normal värld så blir man själv normal.

Området är outforskat

Faran ligger i, enligt James Fallon, om ett barn med just denna gen utsätts för grymheter i sin barndom. Då kan denne pressas till att plocka fram våldsamma och känslokalla instinkter. Om däremot ett barn med genen bemöts med vänlighet och respekt så behöver denne inte alls gå samma öde till mötes.

Men James Fallon menar att området ännu är outforskat och kräver fortsatta studier innan man kan dra mer långtgående slutsatser.

James Fallons intresse för sin ovanliga gen har fått honom att gräva i sin egen släkts historia. Det visade sig att en förfader vid namn Thomas Cornell lär ha mördat sin egen mor år 1673.

Förutom denne fanns det ytterligare ett halvdussin påstådda mördare, bland annat den i kriminalhistorien kända Lizzie Borden som åtalades för ett par brutala yxmord på sin far och styvmor år 1892. Men den djupt religiösa söndagsskolelärarinnan friades för de hiskeliga morden.

Att bli var snäll var – tröttsamt

Den nyfunna och skrämmande upptäckten kring sin egen gen fick Fallon att ändra beteende. Han började uppträda vänligt och förekommande trots att det egentligen var emot hans natur och instinkter. Han ville helt enkelt inte vara vänlig, avslöjar han.

Han började öppna dörrar för folk, dök upp på bröllop och begravningar, vilket han aldrig gjort förut. Hans hustru uppskattade verkligen den nya stilen även om hon förstod att den inte var uppriktig.

James Fallon blev snart varse att den nya vänliga stilen fick en oväntad bieffekt, hans förmåga att tänka och prata snabbt avtog eftersom han hela tiden tvingades fråga sig själv vad en hygglig kille skulle ha gjort.

Livet blev dessutom mer tröttsamt jämfört med hur det var tidigare, medgav han.

Men Business Insiders reporter gör en egen reflektion: Det faktum att James Fallon faktiskt försöker uppträda som en vanlig hygglig kille gör honom nog bättre än vad han själv skulle erkänna för sig själv eller någon annan.

 

Varken psykopati eller sociopati är erkända diagnoser inom psykiatrin.
Trots det används begreppen titt som tätt av oss. Det kan handla om en hårdför chef som man tycker passar in på beskrivningen, en knepig granne eller han som just stal parkeringsplatsen framför ögonen på dig.
Men känner du verkligen till skillnaden?
Det är dags att reda ut begreppen.
Sajten Business Insider vände sig till forskaren James Fallon för att få hjälp att särskilja de olika begreppen.
Enligt det standardverk – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – som psykiatrer använder sig av kan psykopater delas in två olika grupper.
I den första gruppen återfinner vi dem som beskrivs som primära psykopater. I den andra gruppen finns sekundära psykopater eller sociopater.
Lättast att förstå är nog om man använder sig av den schematiska figur som professor James Fallon varit med och tagit fram för Business Insiders räkning (se grafiken ovan).

Logga in och läs hela artikeln.

Det är helt gratis!

Som inloggad på Hälsoliv och Expressen får du tillgång till mängder med fördelar:

Unika listor

Fördjupande reportage

Guider