Känner du dig stressad på jobbet? Du är långt ifrån ensam.
1 av 2: Känner du dig stressad på jobbet? Du är långt ifrån ensam. Foto: Getty Images
Nästan 30 procent av svenska kvinnor upplever ofta eller alltid stress på arbetet.
2 av 2: Nästan 30 procent av svenska kvinnor upplever ofta eller alltid stress på arbetet. Foto: Getty Images

Var tredje kvinna känner stor jobbstress

Nästan var tredje svensk kvinna är ofta eller alltid stressad på jobbet.

Det visar en ny undersökning från bemanningsföretaget Manpower.

Samtidigt rapporterar majoriteten att de också tar huvudansvar i hemmet.

Arbetet tar upp en stor del av våra liv och hur vi trivs avgörs av en mängd omständigheter - däribland utvecklande arbetsuppgifter, rimlig lön och bra kollegor.

En annan stor faktor är stress.

I en ny stor undersökning från Manpower rapporterar nästan 30 procent av alla kvinnor att de ofta eller alltid är stressade på jobbet. För män är samma siffra 24 procent.

Samtidigt uppger 68 procent av kvinnorna att de tar ett huvudansvar i hemmet och bara 58 procent upplever att de har tillräckligt med tid för sina barn.

Sammanlagt svarade 4 398 personer på frågorna.

LÄS OCKSÅ: 10 vetenskapliga sätt att snabbt stressa ner 

Kvinnor är dubbelt så stressade som män

Siffrorna får understöd av en Sifoundersökning som Hälsoliv skrev om i april förra året. Den visar bland annat att ett kvinnor känner sig markant mer stressade än män. Gällande hem- och hushållsarbete är kvinnor mer än dubbelt så stressade som män. 35 procent jämfört med 15 procent.

– Kvinnor är ute i arbetslivet i nästan lika stor utsträckning som män men tar fortfarande större delen av hushållsarbetet och ansvaret i hemmet, sa psykologen Maria Farm då.

Lägg där till att kvinnor generellt sett har lägre lön än män, vilket är ytterligare en stor stressfaktor.

– Kvinnor jobbar mer än män när man räknar in det obetalda men tjänar mindre. Därför känner vi också mindre makt att kunna påverka våra liv, säger Farm.

LÄS OCKSÅ: 5 tidiga tecken på utbrändhet 

Lösningen: Anställ fler personer

I Manpowers undersökning fick deltagarna även klura på vad som är det bästa receptet mot stress på arbetsplatsen. De kom fram till följande:

 Anställa fler personer: 27 procent
Anställa eller utbilda bättre chefer: 17 procent
Minska arbetsbördan: 17 procent
Tillåta mer flexibel arbetstid: 15 procent
 

LÄS OCKSÅ: 5 stressfällor som kan göra dig sjuk 

Stress kan göra dig sjuk

Stress i rimlig nivå kan som bekant vara bra och utvecklande för många, men när det blir för mycket kan det leda till utdragna problem - exempelvis utbrändhet.

Hur vi hanterar stress är olika från person till person. Vanliga varningssignaler på att du stressar för mycket kan exempelvis vara:

 Sömnproblem
Nedstämdhet och oro
Svårt att koppla av
Försämrat minne
Ångest
Magproblem, huvudvärk, hjärtklappning
Trött och energilös, även när du sovit ostört
Minskad sexlust
 

Foto: Manpowergroup.se

Så stressar du mindre på jobbet

1. Organisera mera

Börja arbetsdagen med att klara av den jobbigaste uppgiften. Avsluta med att skapa en att göra-lista inför morgondagen så kan du koppla av när du lämnar jobbet.

2. Be om hjälp

Din chef har ett ansvar för att du ska ha en realistisk arbetsbörda. Berätta om din situation och be din chef om hjälp att prioritera vad du ska fokusera på, både på kort och lång sikt.

3. Sätt realistiska mål

Ibland beror tidspressen varken på personalbrist eller oförstående chefer, utan på de krav vi ställer på oss själva. Påminn dig själv om att du inte behöver säga ja till allt.

4. Ta paus

Jobba inte på lunchrasten och ta åtminstone fem minuters rast för varje arbetstimme. En kortare paus gör att du blir mer effektiv när du väl jobbar.

5. Var rädd om din fritid

Undvik att svara i telefon eller på mejl utanför arbetstid. Schemalägg tid för träning eller avkoppling om du ofta jobbar långa dagar.

Källa: Manpowergroup.se

Aktuellt just nu