Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa halsoliv i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Stämmer det verkligen att vi är mer produktiva på kontoret än hemma?Stämmer det verkligen att vi är mer produktiva på kontoret än hemma?Stämmer det verkligen att vi är mer produktiva på kontoret än hemma?
Stämmer det verkligen att vi är mer produktiva på kontoret än hemma? Foto: Shutterstock

Tre myter om att jobba hemifrån som du måste sluta tro på

Under pandemin uppmanades arbetsplatser att ställa om till distansarbete – kanske till många arbetsgivares förtret.

Nu när fler kontor öppnar upp för de anställda igen är det därför dags att slå hål på några vanliga myter om hemmajobbet.

Coronarestriktionerna är på väg att lätta och även distansarbetet har fått ett slutdatum. Från och med den 29 september upphör Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att de som kan bör jobba hemifrån och en successiv återgång till arbetsplatsen kommer påbörjas.

I vilken utsträckning arbetsplatser kommer tillämpa fortsatt hemarbete återstår att se, men kanske är det läge att slå hål på några myter om att jobba hemma. Inspirerade av Huffington Post tittar vi närmare på tre påståenden.

Myt 1: Det är bättre att jobba på kontoret eftersom det öppnar upp för konversationer som i sin tur leder till samarbeten och idéer

Chansen är stor att du hört det där om att samtal vid kaffeautomaten genererar nya idéer och leder till synergier som ett argument för varför det är viktigt att gå tillbaka till den fysiska arbetsplatsen. Att det är just där och inte hemma framför datorn som de kreativa juicerna flödar fritt.

Men faktum är att bilden av kontoret som en arena där fantastiska utbyten sker ansikte mot ansikte kanske inte riktigt är sann. I en artikel i Harvard Business Review där två forskare tittade närmare på ett par företags övergång från egna till öppet kontorslandskap upptäckte de att samtalen ansikte mot ansikte faktiskt gick ner med ungefär 70 procent samtidigt som den digitala kommunikationen ökade. Att väggarna togs ner innebar inte att kontorsarbetarna satte ett likamedtecken mellan fysisk närvaro och tillåtelse att spontant konversera med varandra. I stället använde de Slack och e-mail som ett sätt att konversera.

Annan forskning pekar dock på att öppna kontorslandskap visst gör att fler pratar med varandra, men samtalen av känslig karaktär minskar när fler kan höra.

Myt 2: De som jobbar hemifrån är mindre engagerade i sitt jobb

Ett annat argument som läggs fram som en fördel med att fysiskt vara på plats är att det gör att man är mer engagerad i företaget. Den som inte är på plats tar inte del av arbetsplatsens kultur och som en konsekvens av det finns risken att de inte känner sig som en del av gänget och inte är lika är lojala mot arbetsgivaren.

Undersökningar visar dock att möjligheten att få jobba hemifrån tvärtom kan öka anställdas känsla av lojalitet och engagemang. 2020 gjordes en enkätundersökning med cirka 7500 deltagare från Sverige och 13 andra länder. Den visade att de svarande var 68 procent mer benägna att ange att de kände sig mer investerade i sitt jobb när de hade möjlighet att distansarbeta, jämfört med anställda som inte hade samma möjlighet. 

Jobba hemifrån kan vara både en frihet och en pärs.Jobba hemifrån kan vara både en frihet och en pärs.Jobba hemifrån kan vara både en frihet och en pärs.
Jobba hemifrån kan vara både en frihet och en pärs. Foto: Shutterstock

Distansarbete behöver alltså inte innebära att de anställda är mindre lojala. Däremot har det under pandemin även gjorts undersökningar som visar att nyanställda känner sig mindre välkomnade och sedda av kolleger på grund av distansarbete, skriver Huffington Post.

Myt 3: De som är inne på kontoret jobbar hårdare än de som sitter hemma

Har du en chef som gärna vill hänga över axeln så har du kanske hört påståendet ovan. Kan man verkligen vara säker på att jobbet blir gjort när de anställda inte är på plats?

Produktiviteten behöver inte bli lidande för att arbetet inte utförs på kontoret, något som många chefer förmodligen blivit varse vid det här laget. Tvärtom kan flitens lampa lysa starkare när vi jobbar på distans. Det visar bland annat en enkät som Mälardalens högskola skickades ut till 150 deltagare. Majoriteten upplevde att de hade blivit mer produktiva under distansarbetet. Enkäten är en del av ett större pågående forskningsprojekt som finansieras av AFA Försäkring, men är inte den enda undersökningen som visar att produktiviteten kan öka. 2017 publicerades en studie där forskare tittat närmare på ett kinesiskt företag som börjat tillåta distansarbete. I studien såg forskarna att produktiviteten ökade med 13,5 procent för de som jobbade på distans jämfört med gruppen av kontorsarbetande, samtidigt som de också uppgav att de som jobbade hemifrån var mer nöjda med jobbtillvaron.

Det är emellertid viktigt att komma ihåg att frågan om distansarbete inte är svart eller vitt. Det har för- och nackdelar och olika arbetsplatser och personer har olika behov.