Det är sedan länge känt att långvarig stress kan leda till hjärtsjukdomar, kärlkramp, högt blodtryck, stroke, magsår, IBS och inflammationer som leder till sämre immunförsvar.
1 av 2: Det är sedan länge känt att långvarig stress kan leda till hjärtsjukdomar, kärlkramp, högt blodtryck, stroke, magsår, IBS och inflammationer som leder till sämre immunförsvar. Foto: Colourbox
Stressrelaterade sjukdomar tär på hälsan. I värsta fall kan de leda till döden.
2 av 2: Stressrelaterade sjukdomar tär på hälsan. I värsta fall kan de leda till döden. Foto: Colourbox

Kolla själv – är du farligt stressad?

Stressrelaterade sjukdomar tär på hälsan.

I värsta fall kan de leda till döden.

– Det finns studier som tydligt visar en ökad dödlighet inom den här gruppen, säger Torbjörn Åkerstedt, professor och föreståndare Stockholm Stress Center.

Det är sedan länge känt att långvarig stress kan leda till hjärtsjukdomar, kärlkramp, högt blodtryck, stroke, IBS och inflammationer som leder till sämre immunförsvar.

– Lägger man ihop ett antal studier från olika länder kan man se att stress, ångest, sömnstörningar och utbrändhet ökar, säger Torbjörn Åkerstedt.

Alltfler anger stress som orsak till sjukskrivingar.

– Det är den vanligaste mekanismen till sjuktalen.

Torbjörn Åkerstedt, professor. Foto: Mia Åkermark

Äldre personer klarar sig bättre mot stressen än yngre som befinner sig mitt i karriären. Dessutom finns det en skillnad mellan könen. Kvinnor upplever stress i högre grad än män.

Torbjörn Åkerstedt nämner nyckelpersoner inom till exempel högteknologiska branscher som en särskilt utsatt grupp.

Befinner sig i korselden

En annan kategori som utmärker sig i studierna är chefer i mellanposition.

– De befinner sig ofta i korselden mellan högre chefer och underordnande.

Tjänstemännen är överrepresenterade jämför med arbetare.

– Arbetare lider mer av fysisk belastning än vad tjänstemännen gör.

LÄS MER: 6 enkla steg som lindrar din artros.

En annan sak som kan göra tillvaron övermäktig för många är alla de beslut som vi tvingas fatta.

– Valfriheten kan bli en plåga för många. Vi tvingas välja mellan mobilabonnemang, pensioner, räntor, försäkringar, lite allt möjligt. Vi tvingas fatta beslut om saker som vi kanske aldrig velat fatta.

Svårt att sätta punkt

Torbjörn Åkerstedt nämner även demokratiseringen av arbetslivet som en orsak som kan bidra till större stress.

– Vi får ett större inflytande över arbetslivet men det kan vara svårt för många att sätta en punkt för när man ska sluta. Man fortsätter att jobba på kvällarna som egentligen borde ägnas åt återhämtning, säger han.

LÄS MER: Årets hetaste träningstrender i världen.

Det går inte heller att underskatta vår vilja att visa oss duktiga inför arbetsgivaren.

Hur är det med sms, e-post och den ständiga uppkopplingen mot sociala medier?

– Där ser vi att äldre människor inte har samma behov som de yngre. För många unga uppvisar nätet ett beroende som påminner om alkohol och narkotika. Det är viktigt att få bekräftelse och tummar upp.

Med tanke på att stressrelaterade sjukdomar byggs upp över tid så borde vi kunna se fler sjuktal i framtiden?

– Mycket sannolikt.

Lider du av farlig stress? Testa här

Känslomässiga symtom

Nära till ångest och/eller gråt, lättirriterad, nedstämd, orolig, minskad sexlust.

Kroppsliga symtom

Blodtrycket, hjärtfrekvensen och den grunda andningen ökar, stickningar, magkatarr, bröstsmärtor, överdriven ljudkänslighet.

Tankemässiga symtom

Koncentrationssvårigheter, försämrat minne och självförtroende, svårt att fatta beslut och hålla en röd tråd när man tänker, humörsvängningar, känsla av krav som hänger över en.

Sömnstörningar

Dålig sömn, svårt att somna eller att man vaknar många gånger under natten. Gnisslar tänder eller biter ihop käkarna.

Trötthet

Trötthet och utmattning som inte går att vila bort, trots att du tagit det lugnt under en helg eller en semester.

 

Utvärdering: Ju fler symtom du har, desto större är risken att du lider av farlig stress. Kontakta vårdcentralen eller din företagshälsovård om du känner att situationen med sömnproblem, ångest eller hjärtklappning blir för svår. Där kan du få hjälp av läkare, kuratorer eller psykologer.

Svåra stressproblem kan många gånger vara svåra att klara av på egen hand. Stressjukdomar kan ta lång tid att läka, därför är det viktigt att ta hand om stress och obalans i livet så snart som möjligt.