Stress

Stress är en del av livet. Men när den pågår under längre perioder, och tiden för återhämtning inte är tillräcklig, kan den bli skadlig. I värsta fall kan du drabbas av utmattningssyndrom. Här läser du mer om tidiga varningssignaler, stresshantering och hur du förebygger negativ stress.