Trötthet kan orsakas av en mängd olika, däribland depression.
En stark varningssignal är när tröttheten inte bara är fysiskt, utan även känslomässig.
1 AV 2
Trötthet kan orsakas av en mängd olika, däribland depression.
Foto: Shuttestock
2 AV 2
En stark varningssignal är när tröttheten inte bara är fysiskt, utan även känslomässig.
Foto: Shutterstock

Ständigt trött? Du kan vara deprimerad

En depression står sällan på tårna och skriker för full hals. Symtomen tenderar att vara mycket bredare och ibland mer subtila än så – som en överhängande trötthet som vägrar gå över.

Kopplingen mellan just depression och orkeslöshet är komplex. Enligt professorn Nadine Kaslow lider majoriteten av alla som drabbas av svår depression också av trötthet.

För vissa är den så påträngande att det kan vara svårt att gå upp på morgonen. För andra kan det handla om en bredare och ihållande brist på energi, även när det kommer till till synes enkla aktiviteter.

Men vilket tillstånd kommer egentligen först? Och hur påverkar sömn och stress?

LÄS OCKSÅ: 6 typer av depression och hur du lindrar

Depression, stress och sömn

Enligt psykologen och professorn Betty Lai kan det finnas en underliggande pusselbit som ligger bakom båda besvären. Och det är här det börjar bli ordentligt krångligt.

Många som lider av depression har svårt att sova vilket skulle kunna kopplas till den så kallade HPA-axeln eller stressaxeln - ett system som reglerar hur kroppen reagerar på stress.

– Kronisk stress kan störa axelns funktioner vilket kan leda till problem när det kommer till både sömn och depression, säger Lai enligt Huffington Post.

Och det behöver inte vara så att depressionen utlöser sömnproblem. Även insomni kan både förvärra eller leda till en depression. De kan också vara överlappande tillstånd.

Personer som lider av ett underliggande sömnproblem är också mer sårbara för depressioner.

Stress, dålig sömn, trötthet och depression kan alltså bilda en ond cirkel som är svår att bryta. 

LÄS OCKSÅ: Dystymi: 9 tecken på att du lider av depressionen 

Känslomässig trötthet

Symtomen för en depression behöver inte heller handla om enbart fysisk trötthet.

Ett tydligt varningstecken är när aktiviteter du tidigare gillat inte känns meningsfulla eller roliga längre. En sorts brist på motivation och engagemang.

Den typen av känslomässig orkeslöshet är ofta en viktig pusselbit när diagnosen depression sätts. Om du fortfarande känner dig motiverad att utföra aktiviteter som du gillar, är det sannolikt bättre att försöka hitta roten till din trötthet i första hand.

Därmed inte sagt att du ska vifta bort den. Fler och fler, både i Sverige och resten av världen, rapporterar en ökad psykisk ohälsa under den pågående pandemin. I osäkra tider som dessa kan det alltså vara extra viktigt att hålla ett vakande öga på vår emotionella hälsa, stressnivåer, sömnmönster och trötthet.

Om du mår dåligt, sök hjälp.