Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Hälsoliv i ett bättre anpassat format?

Mobil Tablet Dator
Narcissism kännetecknas bland annat av en grandios självbild, krav på överdriven beundran och en uppblåst tro på sina rättigheter.
Narcissism kännetecknas bland annat av en grandios självbild, krav på överdriven beundran och en uppblåst tro på sina rättigheter.
Narcissism kännetecknas bland annat av en grandios självbild, krav på överdriven beundran och en uppblåst tro på sina rättigheter.
Narcissism kännetecknas bland annat av en grandios självbild, krav på överdriven beundran och en uppblåst tro på sina rättigheter. Foto: Shutterstock

5 dolda tecken på att du blivit utsatt av en narcissist

När narcissisten försöker manipulera och kontrollera sin omgivning kan det vara svårt att upptäcka.

Här listar experter varningssignaler på att du utsatts för psykisk misshandel av en narcissist.

– Det kan vara extra svårt om personen med narcissistiskt personlighetssyndrom är en rumskamrat, en respektive, en förälder eller en kollega, säger Jeff Temple, professor och legitimerad psykolog, till sajten Insider.

Narcissism är en diagnos som faller under begreppet personlighetssyndrom.

Diagnosen narcissistiskt personlighetssyndrom (NPS) kännetecknas bland annat av grandios självbild, brist på empati och arrogans – vilket kan leda till beteenden som skadar andra.

– Det är inte alltid uppenbart och kan vara svårt att identifiera. Särskilt som narcissister ofta framstår som charmiga, snälla och stödjande till en början, säger psykiatrikern Paul Poulakos till sajten Insider.

Här är några tecken på att du är drabbad.

1. Du känner dig värdelös

Genom att bryta ner din självkänsla får personen med NPS större inflytande över ditt liv. Målet är att du enbart ska förlita dig på deras bekräftelse. Enligt Jeff Temple kan detta uppnås exempelvis genom att du ständigt blir jämförd med andra och får höra hur du inte håller måttet.

– Detta leder ofta till att offret får låg självkänsla inom flera delar av livet, som jobbet, föräldraskapet eller i andra relationer, säger Temple.

2. Du känner inte igen dig själv längre

När manipulationen pågått under en längre tid börjar delar av din identitet suddas ut. Du anpassar dig mer och mer och tillslut känner du dig inte längre som dig själv.

Enligt Paul Poulakos är det vanligt att:

Du förändrar dig själv på ett sätt som passar personens ideal.

Du slutar göra saker du gillar för att inte göra personen arg.

Du har svårt att separera dina värderingar och behov från den andra personens värderingar och behov.

3. Du ifrågasätter din egen verklighet

Så kallad gaslightning är vanligt vid psykisk misshandel utförd av en narcissist. Målet är att du ska ifrågasätta dina egna känslor och upplevelser.

Paulakos ger ett exempel: Låt oss säga att du försöker påtala beteenden som du inte gillar, en person med NPS skulle exempelvis kunna svara ”det där sitter bara i ditt huvud” eller ”du är alldeles för känslig”.

Förhoppningen är att du ska känna dig irrationell och på så vis bli lättare att kontrollera.

Foto: Shutterstock

4. Du känner dig isolerad från omgivningen

Ett annat sätt att bibehålla maktbalansen är att avskärma dig från ditt sociala skyddsnät. Du ska vara så beroende av den andra personen som möjligt.

Konsekvensen blir att du slutar höra av dig till exempelvis vänner och familj i rädsla för hur personen kommer reagera.

5. Andra dras in i konflikten

Personen med NPS kan komma att söka bundsförvanter i andra omkring dig. Detta kan uppnås genom ryktesspridning eller andra negativa kommentarer som skapar konflikt.

Genom att få fler på sin sida kan hen stärka sin position och makt.

TECKEN PÅ NARCISSISTISK PERSONLIGHETSSYNDROM (NPS)

1. Grandios självbild

2. Besatta av framgång

3. Tror sig vara unika

4. Kräver överdriven beundran

5. Uppblåst tro på sina rättigheter

6. Utnyttjar andra

7. Brist på empati

8. Överdrivet avundsjuka

9. Arrogant beteende

Kan få allvarliga konsekvenser

Alla med narcissistiskt personlighetssyndrom ägnar sig inte åt psykisk misshandel per automatik. Och alla som skadar andra känslomässigt är inte narcissister. Det går också att ha narcissistiska personlighetsdrag utan att för den delen uppfylla kriterierna för narcissism.

Oavsett hur du drabbats och av vem så kan det få långtgående effekter, vilket i vissa fall är minst lika skadligt som fysiskt våld, menar Jeff Temple.

Förutom psykiska åkommor som depression och ångest kan en rad kroppsliga symtom ge sig till känna, däribland illamående, utmattning, muskelsmärta, kronisk värk och huvudvärk.

– Många offer lägger år på att tro att de är värdelösa. För att kunna ta sig förbi det krävs att du bygger upp dig själv från grunden och utmanar de negativa tankar du lärt dig, säger Temple och uppmanar alla som drabbats att söka sig både till hjälpgrupper och terapi.