Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.
Annons
EXPRESSEN.SE
Hälsoliv>Mental hälsa

Publicerad 16 maj 2019 19:00

Forskare: Så blir du mest nöjd med livet

När forskarna jämförde svaren såg de en korrelation mellan hur man föreställde sig sitt framtids-jag och hur nöjd man var med tillvaron senare i livet.

När forskarna jämförde svaren såg de en korrelation mellan hur man föreställde sig sitt framtids-jag och hur nöjd man var med tillvaron senare i livet.

Foto: Shutterstock

Vem blir egentligen mest nöjd med livet: 

Den som hela tiden strävar efter att utvecklas som person eller den som inte vill förändras?

En ny studie har svaret.

Att hela tiden sträva efter att utvecklas som människa är helt klart en del av vår kultur. Det finns en rådande bild av att allting kan förbättras: Man kan bli en bättre människa, avlägga nyårslöfte om att träna oftare och äta mer grönsaker, gå i terapi för att lära sig att sätta gränser och shoppa olika självhjälpsböcker.

Men även om det kan kännas tillfredsställande att jobba mot olika, mer eller mindre diffusa, mål finns det också ett värde i att inte tänka att man ska förändra sig.

Det visar ny studie publicerad i Social Psychological and Personality Science. Enligt den lever personer som inte tror att de kommer vara någon annan i framtiden mer tillfredsställande liv än de som tror att de kommer förändras.

Sambandet mellan framtids-jag och lycka

Studien bygger på svar från 5000 personer, som deltagit i den långtgående studien Midlife Development in the United States. På 90-talet, när deltagarna var i åldern 20 till 75, fick de besvara frågor om deras dåvarande karaktärsdrag. Hur energiska, kloka, lugna, omhändertagande och villiga att lära sig nya saker var de. De fick också fylla i hur de trodde att de här egenskaperna skulle utvecklas över tid, samt hur nöjda de var med sin tillvaro.

Ett årtionde senare fick de fylla i ett liknande formulär.

När forskarna jämförde svaren såg de en korrelation mellan hur man föreställde sig sitt framtids-jag och hur nöjd man var med tillvaron senare i livet. 

LÄS OCKSÅ: Det viktigaste beslutet du kan ta för din lyckas skull – enligt forskaren

– De som föreställer sig de största likheterna mellan hur de är nu och hur de kommer bli, är de som kommer vara mest nöjda med sitt liv om tio år, säger studiens huvudförfattare, Hal Hershfield, docent i marknadsföring vid University of California Los Angeles Anderson School of Management till Time

Det spelade ingen roll om de som såg sig själv som annorlunda hade angett en positiv eller negativ förändring, de som såg sig som konstanta var mer nöjda. Sambandet kvarstod också efter att man justerat med hänsyn till faktorer som ålder, kön, inkomst och utbildning.

Mer motiverade att ta positiva beslut

Men hur såg livet ut för deltagarna tio år efter första frågeformuläret? Enligt forskarna var deltagarna inte särskilt bra på att spå sin egen framtid. Men det spelade ingen roll: Även de som haft fel när de trodde att de skulle förbli den samma över tid var mer nöjda med livet.

Enligt forskarna kan det här bero på att personer som känner igen sig i sitt framtids-jag är bättre på att ta beslut som gynnar på lång sikt, som att motionera och spara pengar. De som föreställer sig att de kommer vara någon annan kan ha svårare att empatisera med sitt framtids-jag och är därför mindre motiverade att fatta långsiktigt goda beslut.

LÄS OCKSÅ: Här är nycklarna till ett lyckligt liv

Att göra en förändring i livet

Betyder det här att det är dags att sluta med nyårslöften och avboka tiden hos samtalsterapeuten? Nej, riktigt så är det inte. Att sträva efter att bli en bättre människa behöver inte var dåligt, så länge det görs på ett realistiskt sätt, menar Hershfield. Om man fastnar i en fantasiföreställning om hur man vill att livet ska bli finns det en risk att man blir besviken på utgången, visar en studie från 2002.

Om man däremot har en vision som man kan bryta ner i delmål och göra en handlingsplan samt är medveten om eventuella hinder som står i ens väg, är chanserna större att man lyckas genomföra en positiv förändring.

– Min gissning är att personer som vill bli bättre och kan se vad som står i deras väg också är personer som gör saker för att få det bättre i livet, säger Hershfield till Time.