Är du en virrpanna? Det kan vara ett tecken på smarthet.
Är du en virrpanna? Det kan vara ett tecken på smarthet. Foto: Shutterstock (montage)

Forskare: Glömska är ett tecken på hög intelligens

Har du svårt att minnas detaljer?

Grattis! Det kan vara ett tecken på att du är väldigt smart.

Enligt forskning visar förmågan att glömma bort saker tyder på hög intelligens.

Cornelia Thomasson

Föreställningen att ett bra minne skulle indikera hög intelligens är bara dumheter, om man ska tro en studie från universitetet i Toronto.

– Det är viktigt att hjärnan glömmer bort onödiga detaljer och i stället fokuserar på saker som hjälper en att fatta beslut i praktiken, säger Blake Richard, en av studiens författare, enligt Independent. 

Richards och kollegan Paul Frankland menar att det inte bara är naturligt att glömma saker då och då - det är ett tecken på att man har ett friskt minnessystem.

LÄS OCKSÅ: Minneshacket som gör att du aldrig glömmer något igen

Sållar bort sådant som är oviktigt

Richards och Frankland menar att den process som utgör vårt minne är till för att optimera vår beslutsförmåga genom att sålla ut onödig information till förmån för sådant som har betydelse för oss och vår överlevnad.

Forskare tror att de som lagrar helhetsbilder av situationer i stället för mer minutiösa minnesbilder har lättare att generalisera och dra slutsatser av tidigare erfarenheter. Att ha en förmåga att inte samla på sig för mycket onödig information gör det också lättare att fatta viktiga beslut, eftersom hjärnan inte är lika ockuperad.

LÄS OCKSÅ: Kolla om din glömska är demens

Kan vara tecken på sjukdom

Men kom ihåg att glömska även kan vara ett tecken på att saker inte står rätt till. Försämrat minne är ett vanligt symtom på stress - och en varning om att du är på väg att bli utmattad. Svårigheter att minnas kan även bero på demenssjukdomar som Alzheimer