Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa halsoliv i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Psykopati är ingen egen diagnos, men räknas som en personlighetsstörning.Psykopati är ingen egen diagnos, men räknas som en personlighetsstörning.Psykopati är ingen egen diagnos, men räknas som en personlighetsstörning.
Det är viktigt att skilja på psykopatiska drag och psykopati säger Katarina Howner:
”När vi pratar om personer som ytligt sett fungerar, de har jobb och familj, då pratar vi inte om psykopati, då pratar vi psykopatiska drag”.Det är viktigt att skilja på psykopatiska drag och psykopati säger Katarina Howner:
”När vi pratar om personer som ytligt sett fungerar, de har jobb och familj, då pratar vi inte om psykopati, då pratar vi psykopatiska drag”.Det är viktigt att skilja på psykopatiska drag och psykopati säger Katarina Howner:
”När vi pratar om personer som ytligt sett fungerar, de har jobb och familj, då pratar vi inte om psykopati, då pratar vi psykopatiska drag”.
1 AV 2
Psykopati är ingen egen diagnos, men räknas som en personlighetsstörning.
Foto: Shutterstock
2 AV 2
Det är viktigt att skilja på psykopatiska drag och psykopati säger Katarina Howner: ”När vi pratar om personer som ytligt sett fungerar, de har jobb och familj, då pratar vi inte om psykopati, då pratar vi psykopatiska drag”.
Foto: Shutterstock

Psykopati – 20 vanliga kännetecken

Personer med psykopati är oftast charmiga och har en polerad fasad.

Men hur vanligt är det egentligen? Vad är skillnaden på att ha psykopatiska drag och klassas som ”psykopat”? Och vilka tecken ska man leta efter?

– De är ganska överlappande med vanliga ledaregenskaper som att kunna prata för sig, vara charmig och dominant, säger Katarina Howner, specialist i psykiatri och rättspsykiatri.

I dag slänger sig många med begreppet psykopat, kanske när någon beter sig på ett känslokallt eller icke önskvärt sätt. 

Katarina Howner, läkare och specialist i psykiatri och rättspsykiatri, även forskare vid Karolinska institutet, vill börja med att reda ut terminologin rent språkligt.

– Jag brukar vara noga med att inte prata om psykopater, utan om en person som har psykopati. Det är viktigt att man inte är sin diagnos, utan att man har psykopati, säger hon.

Vad är psykopati?

Psykopati finns inte som en egen diagnos enligt diagnosverktyget DSM-5, som används inom psykiatrin. Men det finns någonting som heter antisocial personlighetssyndrom och det finns narcissistisk personlighetssyndrom, förklarar Howner.

– Om du tar det antisociala personlighetssyndromet och parar ihop det med det narcissistiska så får man en bra beskrivning av psykopati, säger hon.

Katarina Howner är läkare och specialist i psykiatri och rättspsykiatri, även forskare vid Karolinska institutet.Katarina Howner är läkare och specialist i psykiatri och rättspsykiatri, även forskare vid Karolinska institutet.Katarina Howner är läkare och specialist i psykiatri och rättspsykiatri, även forskare vid Karolinska institutet.
Katarina Howner är läkare och specialist i psykiatri och rättspsykiatri, även forskare vid Karolinska institutet. Foto: Hanna Maxstad

Psykopati räknas som en personlighetsstörning eller ett personlighetssyndrom. Det betyder att man har en uppsättning problematiska personlighetsdrag som ställer till det för en själv, och som ofta leder till ett lidande – för andra.

– Hos personer med psykopati kanske det inte själva lider, men omgivningen lider mycket. Och personlighetsdragen ska leda till en klinisk funktionsnedsättning.

En klinisk funktionsnedsättning i det här fallet handlar om att man inte får ihop sin vardag. Relationer fungerar inte, och att man har svårt att sköta jobb och boende.

Vanliga psykopatiska drag

Personer med psykopatiska drag upplevs ofta som charmiga. De är festens mittpunkt, kan prata omkull vem som helst och har ofta en bra historia redo att berätta.

– Vanliga utmärkande psykopatiska drag är grandiositet. Alltså självöverskattande, att man har en överdriven bild av sin egen förmåga och sin person, säger Katarina Howner.

De har ofta en god förmåga att ta in rummet och människor, och kan även vara bedrägliga och manipulativa. Brist på empati är ett annat känt drag. 

– Till det hör också patologisk lögnaktighet, det vill säga att man ljuger obehindrat om stort som smått. Man förhåller sig på ett annat sätt till sanningen, och kan dra vilka historier som helst. Det här kan man använda för att ta sig fram och få fördelar.

Test: Psykopatiska drag enligt PCL-R-skalan

PCL-R- skalan (Psychopathy checklist revised) är en modell utformad av kriminalpsykologen Robert Hare som ofta används för att bedöma psykopati. Varje kriterium skattas på en tregradig skala.

Katarina Howner berättar att man i denna modell lägger stor tyngd på brottslighet och antisocial livsstil.

– För att komma upp i så höga poäng att vi pratar om att man faktiskt har psykopati, då är det nästan alltid så att man också har en kriminell livsstil.

 

Faktor 1: Aggressiv narcissism

Ytlig charm

Grandios självbild

Patologiskt ljugande

Manipulativ

Oförmåga att känna skuld eller ånger

Ytliga affekter

Avsaknad av inlevelseförmåga

Oförmåga att ta ansvar för egna handlingar

 

Faktor 2: Socialt avvikande livsstil

Behov av stimulans/ benägenhet att bli uttråkad

Parasitisk livsstil

Dålig kontroll över beteende

Tidiga beteendeproblem

Avsaknad av realistiska framtida mål

Impulsivitet

Oansvarighet

Ungdomsbrottslighet

Indragning av villkorlig frigivning från fängelse

 

Punkter som inte kan föras till någon av dessa faktorer:

Promiskuöst sexuellt beteende

Många korta sambo- eller äktenskapsrelationer

Omfattande och varierad kriminalitet

 

Källa: ”Psychopathy checklist revised”,  Psykologiguiden. 

Vad orsakar psykopati?

Vilka är det som har psykopati? Katarina Howner menar att man inom forskningen brukar prata om en kombination av både gener och miljö.

– Man föds med någon typ av sårbarhet, och sen att det kanske händer saker under uppväxten som gör att man utvecklas åt ett illavarslande håll. Att man har vuxit upp under svåra förhållanden, kanske blivit utsatt för trauma och våld, säger Howner.

– Det är mycket som tyder på att man kan ha nedsatt empati väldigt tidigt i livet.

Hur tidigt kan det här upptäckas?

– När man ska ställa diagnosen utifrån PCL-skalan, då pratar man om att man ska ha uppfyllt uppförandestörning – det är en diagnos som man sätter inom barn- och ungdomspsykiatrin på barn och ungdomar. Personlighetssyndrom som diagnos ställer vi inte innan 18 års ålder.

I en viss ålder kan barn bete sig väldigt egocentriskt och vara ganska hänsynslösa mot andra. Det är helt naturligt, menar Howner.

– Men har man dålig empati kombinerat med den här uppförandestörningen är det en riskfaktor för att utveckla antisocialitet och psykopati. Det betyder inte att alla kommer att göra det, men det är en riskfaktor.

Är personer med psykopati farliga?

Psykopati på film och i verkligheten skiljer sig åt markant. Men personer med psykopati kan fortfarande utgöra en risk – både psykiskt och känslomässigt.Psykopati på film och i verkligheten skiljer sig åt markant. Men personer med psykopati kan fortfarande utgöra en risk – både psykiskt och känslomässigt.Psykopati på film och i verkligheten skiljer sig åt markant. Men personer med psykopati kan fortfarande utgöra en risk – både psykiskt och känslomässigt.
Psykopati på film och i verkligheten skiljer sig åt markant. Men personer med psykopati kan fortfarande utgöra en risk – både psykiskt och känslomässigt. Foto: PHIL BRAY / AP MGM

Problemet är att många redan har hunnit bli lurade på något vis när man upptäcker ett mönster av psykopatiska drag hos en person, säger Howner. 

Därför ska man avsluta kontakten så fort som möjligt.

– Både rent fysiskt, men framför allt känslomässigt och ekonomiskt. Gå inte in i affärsuppgörelser eller en kärleksrelation med en person du misstänker har de här dragen. Då utsätter du dig verkligen för en risk.

Vet man att personen har varit våldsam tidigare ska man vara extra försiktig.

– Alla är inte våldsbenägna, men har de varit det tidigare finns det en risk att de kan vara det igen. Det gör att de kan bli farliga för dig, att du kan bli oerhört sårad.

Hur vet man om den här charmiga personen faktiskt är farlig?

– Det är när det parar sig med det här svarta, den här nedsatta empatin och hänsynslösheten, grymheten. Det är det som är psykopati. Tar vi bort det, då har vi egentligen en ganska bra ledare. Man ska tänka på det också.

Vad är skillnaden på en psykopat, sociopat och en narcissist?

Sociopat, ett begrepp som användes mer förr, har kommit att bli kontroversiellt i dag, speciellt inom svensk vård.
Även Katarina Howner drar sig för att använda ordet. Det är ingen terminologi hon använder inom sitt forskningsfält.

 

Sajten Webmd beskriver skillnaden mellan sociopati och psykopati. Enligt dem har personer med sociopati ett samvete, men ett väldigt svagt sådant, till skillnad från psykopati där det saknas helt. Likheten är bristen på empati för andra, enligt dem.

 

Överlag tycker Katarina Howner att man ska vara försiktig med att slänga termer omkring sig.

– Det är viktigt att komma ihåg att människor gör ibland dumma saker mot varandra, sådant händer. Någon kan vara taskig, alla som är otrogna har inte psykopati. Alla som har varit taskiga i en relation har inte narcissism.

 

Det finns mycket av narcissism i psykopatibegreppet; grandiositeten, överdrivna självbilden, dominansen och brist på empati.

– Men det som inte finns i narcissistbegreppet är det här med kriminaliteten och antisocialt beteende, det är inte kopplat till narcissistiskt personlighetssyndrom.

Hur många lider av psykopati?

Det är viktigt att skilja på psykopatiska drag och psykopati säger Katarina Howner.

– När vi pratar om personer som ytligt sett fungerar, de har jobb och familj, då pratar vi inte om psykopati, då pratar vi psykopatiska drag.

– Vad det gäller psykopati är det en mycket högre andel inne på anstalter än vad det är ute i samhället. Det är en låg andel personer som uppfyller kriterierna för psykopati ute i samhället.