Vad du drömmer om kan säga mycket om ditt undermedvetna.
Drömmar sägs vara budskap i symbolisk form.
1 AV 3
Få en bättre sömn - psykologen och sömnforskaren Marie Söderström ger sin bästa tips
2 AV 3
Vad du drömmer om kan säga mycket om ditt undermedvetna.
Foto: Shutterstock
3 AV 3
Drömmar sägs vara budskap i symbolisk form.
Foto: Shutterstock

Drömtydning – det här betyder dina drömmar

Drömmer du om döden, otrohet eller om att bli jagad? Drömmar har faktiskt större betydelse än vi tidigare trott, visar forskning. De hänger ihop med hur du mår – både fysiskt och psykiskt. Och kan till och med användas som terapi!  

Har du drömt att du faller handlöst, och vaknar svettig med hjärtklappning i sista sekund? Enligt forskning kan dina drömmar ge indikationer på hur det står till med din fysiska och psykiska hälsa.

I vår drömguide kan du läsa om våra vanligaste drömmar och hur du kan tyda dina drömmar.

LÄS OCKSÅ: Sömnparalys – och fler läskiga grejer i sömnen

Drömlexikon – det här betyder dina drömmar!

Drömmar sägs vara budskap i symbolisk form. Här får du en liten drömguide över de vanligaste drömmarna och vad de egentligen kan betyda.

1. Drömmar om döden

Foto: Shutterstock

Drömmar om döden kan vara en symbol för att du är inne i en process i ditt liv som handlar om en förvandling, pånyttfödelse.

Vem dör? Är det dina syskon som ”dör” skulle det kunna betyda att din syn på dem eller ditt förhållande till dem är just det som håller på att förvandlas.

Dödar du någon? Dödar du själv någon kan det handla om att den personens inflytande över dig nu har upphört. Det är ofta positivt då du kan skapa ett liv med egna värderingar i stället. Livet handlar om en ständig förändring där vi allihop går igenom olika ”dödsprocesser”, som innebär att lämna något gammalt bakom, för att utveckling ska kunna ske.

Tips: Bibehåll ett öppet sinne och våga testa nya utmaningar i livet!

LÄS OCKSÅ: 7 vanliga drömmar – och vad de betyder

2. Drömmar om otrohet

Otrohetsdrömmar handlar oftast om oss själva. På vilket sätt är du inte helt sann mot dig själv, dina ideal, dina drömmar? Sviker du dig, är du otrogen mot dig själv.

Tips: Finns det sidor inom dig som du inte släpper fram? Låtsas du vara något som du inte är? Har du lovat dig själv något som du inte har hållit? Rannsaka dig själv och var riktigt ärlig.

3. Drömmar om sex

Sexualdriften är en av våra starkaste mänskliga drifter. I drömmens värld är du befriad från ramar och normer och kan ge dig hän åt dina undangömda behov, begär och åtrå. Förutom att spegla behovet av närhet och starka känslor så handlar oftast drömmar om sex om behovet av förening med olika sidor inom en själv.

Den vetenskapliga sidan menar att det är dina slemhinnor som testkörs när du sover.

Tips: Så länge dina sexdrömmar är av positiv karaktär är det bara att passa på att njuta av dem.

LÄS OCKSÅ: Mardrömmar och vad de egentligen betyder

4. Drömmar om graviditet

Drömmer du om att vara gravid kan det betyda att du att bär på ett projekt, en idé eller tanke som du håller tillbaka. Om drömmen i stället handlar om att föda barn handlar det snarare om pånyttfödelse. Kanske har du något nytt på gång som är redo att möta världen? Det kan röra sig om något som du själv skapat men också din syn på världen.

Tips: Våga släppa taget och se vad som händer! Du är mer redo än du tror. 

5. Drömmar om att bli jagad

Mardrömmar om att bli jagad är väldigt vanliga. Ofta är det en stressdröm. Din dröm kan betyda att det är en del av dig själv som jagar dig och vill få din uppmärksamhet och förståelse. Vi jagas i drömmarna av våra tankar, känslor, handlingar eller brist på handlingar.

Tips: Befinner du dig i en stressad situation i livet? Rannsaka dig själv, och försök hitta källan till din stress.

LÄS OCKSÅ: Nya smarta sättet att tyda dina drömmar

6. Drömmar om att tappa tänder

Foto: Shutterstock

Att tappa tänderna är en stor skräck för många och därför är just detta en av våra vanligaste drömmar. Ofta handlar det om osäkerhet och en känsla av att tappa kontroll. Det kan också handla om att inte känna sig hörd.

Tips: Tänk igenom din livssituation och vad som stressar dig i dag. Våga stå upp för dig själv och var inte rädd för att bita ifrån i situationer där du känner dig pressad.

7. Drömmar om ormar

Om du drömmer om ormar handlar det ofta om en andlig medvetenhet och inre läkande. Ormen kan också ha en sexuell betydelse och handla om en underliggande sexlust. Mycket beror på din egen känsla för ormen i drömmen.

Tips: Finns det något eller någon i din omgivning som du känner dig osäker på? Konfrontera rädslan och berätta om dina känslor. 

LÄS OCKSÅ: Bli kvitt dina mardrömmar med de här sju stegen

8. Drömmar om vatten

Om du drömmer om vatten så handlar det främst om dina egna känslor och din sexualitet. Var du ute på stormigt hav eller seglade du lugnt på öppet hav? Beroende på vattnets karaktär kan det handla om känslor av att vara i harmoni eller om vrede, svartsjuka och avund. Handlade det i stället om en översvämning kan det vara ditt undermedvetnas sätt att hantera känslor av misslyckande.

Tips: Följ dina känslor och tillåt dig att känna det du känner fullt ut. 

9. Drömmar om naturkatastrofer

Drömmar om naturkatastrofer hänger ofta ihop med ett inre tillstånd av stark oro eller starka inre förändringar. Det kan ta sig uttryck i jordbävningar eller översvämningar. Stark osäkerhetskänsla då kontakten med verkligheten – ”marken under fötterna”– rämnar.

Tips: Vad är det som får dig att känna oro? Finns det något du kan göra för att förändra situationen? Skriv ner dina orosmoment och hitta strategier för att ta dig vidare, punkt för punkt. 

LÄS OCKSÅ: 5 oväntade vanor som kan leda till mardrömmar

10. Drömmar om att falla

Denna drömbild representerar ofta en förlust av trygghet och självkänsla. Man saknar ”fast mark under fötterna” när man faller, och osäkerhetsupplevelsen kan vara precis så.

Man kan också ha upplevt ett ”platt fall”, det vill säga att man har kommit ner på jorden igen efter en tidigare överlägsen eller nonchalant attityd. Är det ett hus som faller ihop; är det din syn på dig själv som rasar? Med vilken känsla rasar det? Hotfullt eller befriande?

Tips: Tänk igenom hur du ser på dig själv och hur du tror att andra uppfattar dig. Ofta ser vi med strängare ögon på oss själva än på andra. Ta stöd från andra och kom ihåg att du är inte är ensam!

11. Drömmar om att flyga

Foto: Shutterstock

Ofta är det en upplevelse av frihet, oberoende och stora vida perspektiv. Men med vilken känsla flyger du?

Det kan också vara en känsla av frihet och befrielse, till exempel om man avslutar ett arbete man inte trivs med, eller en jobbig relation. Du känner kanske att du äntligen får ”luft under vingarna” igen, eller ser saker ”lite från ovan” i stället för att fastna i detaljer. Ett kraschat flygplan kan innebära att en förhoppning eller hög ambition har krossats.

Tips: Finns det ett mått av flykt? Är det kanske något du flyr ifrån? Distanserar du dig från dina egna känslor? 

12. Drömmar om att vara naken bland folk

Att upptäcka att du plötsligt är naken i drömmen brukar oftast hänga ihop med en känsla av utsatthet och sårbarhet. Om det finns en ängslan för nakenheten kan det innebära att du är rädd för att blotta dig, eller att släppa din image av attityder och känslor. Eller att du kanske gjort precis detta, dagen före drömmen?

Hade du en positiv känsla i drömmen? Då kan det vara en bekräftelse på din egen oräddhet.

Tips: Våga stå upp för dig själv och dina känslor, visa hela dig och den du är, utan att skämmas. Du är fantastisk!

LÄS OCKSÅ: 7 udda saker som händer när du sover - som är helt normala

Drömmars betydelse – experten svarar

– Jag ser drömmar som gratis terapi som kommer till oss varje natt, säger Agneta Oreheim, astrolog, drömterapeut och föreläsare inom personlig utveckling.

Agneta, som i grunden är socionom, har alltid haft ett brinnande intresse för astrologi och personlig utveckling och vidareutbildade sig till drömterapeut 2008. Nu är hon bland annat aktuell med kursen ”Dröm fram kraften inom dig”.

Vad är drömtydning?

I sitt arbete som drömterapeut använder Agneta sig av sina klienters drömmar som en personlig spegel för att hjälpa dem att komma närmare deras innersta kärna. Hon menar att drömmarna är vårt undermedvetna som talar till oss för att få oss att komma framåt i vår personliga utveckling.

– Det kan handla om att man behöver jobba med sin självbild eller träna sig till en ny attityd. När man väl har hittat kärnan till oron som kan spegla sig i drömmarna, då har utvecklingsprocessen redan börjat.

Agneta tror att alla drömmar vill oss väl. Hon ser drömterapi som ett fredsarbete där man får chansen att sluta fred med sig själv, och lära sig ta sitt personliga ansvar för hur man lever gentemot sig själv och andra.

För att själv tyda sina drömmar är det viktigt att våga lyssna inåt. Agnetas tips är att först och främst sätta en titel på sina drömmar. Att skriva ner dem utifrån ett objektivt perspektiv och sedan analysera drömmen steg för steg.

– Det är viktigt att fråga sig själv vad man hade för roll i drömmen, och vilka känslor som dök upp. Sedan kan man associera kring de olika drömbilderna man haft.

Varför drömmer vi?

Alla drömmer 4–5 gånger per natt,  3–20 minuter åt gången. De sista två drömmarna är de längsta, och oftast de vi minns bäst när vi vaknar. Vanligast är mardrömmar eller drömmar som innefattar negativa känslor, framför allt oro.

– Drömmar är en typ av överflyttning av minnen från hjärnans korttids- till långtidslagring. Detta gör att vi på ett sätt bearbetar våra vardagliga upplevelser och samtidigt gör en slags emotionell rensning, säger Torbjörn Åkerstedt, professor i psykologi och stressforskare vid Stockholms universitet. Han menar att våra drömmar oftast speglar det som ligger oss nära i vårt vardagsliv.

– När vi befinner oss i en stressad situation arbetar hjärnan mer aktivt, och vi tenderar att få mer actionfyllda drömmar, säger Torbjörn Åkerstedt.

Han förklarar att vissa läkemedel som betablockerare eller antidepressiva kan trycka undan den vanliga REM-sömnen och därigenom framkalla sömnproblem och mardrömmar. Smärta, alkohol eller andra stimulerande medel kan också påverka våra drömmar och framkallar ofta ångest, sömnproblem och mardrömmar.

Drömforskning har åter blivit ett hett ämne efter att ha legat i dvala de senaste 40–50 åren. En del forskare tror att fall-drömmar och andra stressrelaterade drömmar kan ha med blodtrycksfall eller lågt blodsocker att göra. En annan teori är att hormonsvängningar kan leda till att vi drömmer mer. Kvinnor verkar drömma som mest under mensen. Vi tenderar även att drömma mer bisarra drömmar före och efter klimakteriet.

LÄS OCKSÅ: Varför kommer vissa ihåg sina drömmar och andra inte?

När minns du dina drömmar?

REM är en förkortning av Rapid Eye Movement, alltså snabba ögonrörelser. Det är vid REM-sömnen vi vanligtvis drömmer. Hjärnan skickar signaler via nervsystemet och vissa muskelgrupper aktiveras.

Pulsen kan öka och hjärtverksamheten bli oregelbunden. Det är om man vaknar upp under REM-sömnen som man kan minnas vad man drömt. Särskilt om drömmen varit stark. Vissa drömmer upp till fem gånger per natt.

Så tyder du ditt horoskop