Träning kan både användas för att behandla depression och i förebyggande syfte.
Träning kan både användas för att behandla depression och i förebyggande syfte. Foto: Shutterstock

Träning minskar risk för depression

Träning är effektivt mot depression, slås fast i en studie med över 600 000 deltagare. Till skillnad från tidigare studier kan den här slå fast ett tydligt orsakssamband.

Sambandet mellan träning och minskad risk för depression har visats i tidigare studier, men då har det funnits tveksamheter om huruvida de som tränar har lägre risk att drabbas, eller om personer med risk för depression helt enkelt tränar mindre än andra. Den nya studien, redovisad i Svenska Dagbladet, är unik genom att den visar ett orsakssamband.

– Den visar på ett mer övertygande sätt än tidigare studier att träning skyddar mot återinsjuknande i depression, säger Lina Martinsson, överläkare och psykiater vid Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, till tidningen.

LÄS OCKSÅ: Så lite träning krävs för att undvika depression

Träning: Både som behandling och förebyggande

Resultatet gör att träning borde rekommenderas både som behandling och för att förebygga framtida problem, anser Lina Martinsson.

– Man behöver använda den friska kroppen för att se till att den drabbade hjärnan får hälsoeffekter, säger hon.

Den brittiska studien publiceras i tidskriften Jama Psychiatry.