Foto: Anna Omelchenko

Bevisat: Mindfulness fungerar på ångest

Meditationsmetoder har blivit alltmer accepterat inom sjukvården - över hela världen. Och ses inte längre som bara flum.

Nu har man funnit att mindfulness har en viss effekt vid depression, ångest och smärtsyndrom, skriver Läkartidningen.

Intresset för mindfulness, medveten närvaro och meditation, har ökat i Sverige, även om en majoritet av svenska folket inte mediterar.

Inte bara flum

Den befintliga forskning som finns på ämnet framställs ofta som flummig, men ibland också övertygande och kunnig.

I en amerikansk analys gjord av Agency for Healthcare Research and Quality har man studerat effekterna av vetenskapliga undersökningar där man använt meditation för att lindra psykiska tillstånd som ångest, depression, missbruk, ätstörningar, smärtsyndrom och sömnstörningar.

Slutsatsen är att behandlingen ger en måttlig effekt på ångestnivåerna, bättre känsloreglering och förbättrade resultat vad gäller att styra sin uppmärksamhet. Mindfulness fungerar något sämre än läkemedel vid psykiatriska diagnoser, men bättre än medicin för kroppsliga åkommor.

Redan på 70-talet introducerade man mindfulness i sjukvården och utvärderade dess effekter vid sjukdomstillstånd. Sedan dess har metoden vunnit mark inom just sjukvården. I dag används mindfulness över hela världen inom vården.

Kan spela roll i sjukvård

Utgångspunkten för studien var att många människor använder meditation just för att behandla stressrelaterade tillstånd.

Det forskarna vill betona är, att även om det krävs fler studier med längre uppföljningstid så kan mindfulness spela en roll i sjukvården och att redan nu bör läkare och andra behandlare informera patienter om att en meditationsprogram kan ha betydelse i en vårdplan.