Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa halsoliv i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Är du en grön, röd, gul eller blå person?
Är du en grön, röd, gul eller blå person?
Är du en grön, röd, gul eller blå person?
Din färg kan säga mycket om hur du beter dig i samverkan med andra människor.
Din färg kan säga mycket om hur du beter dig i samverkan med andra människor.
Din färg kan säga mycket om hur du beter dig i samverkan med andra människor.
1 AV 2
Är du en grön, röd, gul eller blå person?
Foto: Shutterstock
2 AV 2
Din färg kan säga mycket om hur du beter dig i samverkan med andra människor.
Foto: Shutterstock

Alla har olika personligheter: Vilken färg passar bäst in på dig?

Blå, grön, röd eller gul?

Om du hört talas om succéboken "Omgiven av idioter" så känner du säkert till att vi människor grovhugget kan delas in i fyra olika personlighetstyper.

Men är det verkligen så enkelt?

– Folk kan ha lite bråttom att kategorisera och sätta en färg i pannan på andra. Men det handlar inte om det. Det handlar om att vi ska bli bättre på att förstå varandra, säger Örjan Grinndal, vd för Inside Development.

Hur kan vi med hjälp av färger bli bättre på att förstå varandra?

Vi är alla olika personligheter med olika styrkor och svagheter - vilket syns tydligt i vårt beteende. När vi vill beskriva andra tar vi ofta till ord som indikera både ett sätt och vår uppfattning om detta. Ord som energisk, hänsynsfull, entusiastiskt och noggrann som vi alla tycker låter positivt.

Eller, om vi inte gillar beteendet, ord som aggressiv eller avvaktande, pladdrig eller pedant, vilket skapar en negativ uppfattning i stället för en förståelse om varför en annan person gör på det sättet.

Det är här som den så kallade DISC-modellen kan vara mycket användbart. Den är en av världens mest spridda när det kommer till gruppdynamik och beteendeanalys och är utformad för att hjälpa oss förstå både varandras likheter och olikheter.

LÄS OCKSÅ: 16 tecken på att du har den ovanligaste personlighetstypen 

DISC är inte ett personlighetstest

Men vad betyder det egentligen att vara en blå, gul grön eller röd?

Du har kanske hört att röda personer är dominanta och bestämmande medan gröna är mer timida och inkännande - men riktigt så enkelt är det inte.

Örjan Grinndal, vd för Inside Development, har personligen jobbat med modellen sedan tidigt 90-tal och hjälper personer att kommunicera mer effektivt genom att hitta och förstå sin egen och andras färger. Men han är noggrann med att påpeka att det handlar om just en beteendeanalys och inte ett personlighetstest. Eftersom inget är "rätt" eller "fel" blir även ordet test missvisande. Mycket är dessutom situationsbaserat och kan variera i samverkan med olika människor.

– Du kan bete dig på ett sätt på jobbet, men när du träffar dina kompisar kanske du beter dig på ett annat. Eller ett tredje när du är hemma med din sambo, säger han.

Det är också väldigt sällan som en person är en viss färg rakt igenom. De allra flesta är en kombination av två eller kanske tre olika beteenden eller färger.

– Jag brukar säga att alla går runt med fyra hinkar med färg. Vissa har ganska mycket i den röda och gula hinken, men ganska lite i den gröna och halvfullt i den blå, säger Grinndal.

Vilken färg passar bäst in på dig?

– Och om du har blandat färg i en färgbutik någon gång så vet du att bara en droppe av en annan färg kan ändra karaktären på slutresultatet.

Det är alltså sällan så kategoriskt som det kan framstå som. Oavsett vilka färger som du eller din omgivning karaktäriseras av så finns inga rätt eller fel. I grund och botten handlar det om att slippa missförstånd och identifiera vad som stressar, inspirerar eller skrämmer en specifik individ. Och på så vis lyfta den individen.

– Det handlar om att förstå andra och undvika konflikter och att man inte når fram till varandra.

Nedan hittar du vad varje färg står för. Vilken eller vilka passar bäst in på dig?

Och kom ihåg att inget är svart eller vitt.

RÖTT BETEENDE

Röda personer är väldigt energiska, oerhört målinriktade och självständiga. Du vill bestämma och söker därför ansvar.

– De älskar att vinna och fruktar att förlora. Rädslan för att komma sist i en tävling sporrar en röd person, säger Örjan Grinndal.

Du sätter ofta skyhöga mål, snudd på orealistiska vilket stimulerar dig. Samtidigt som du är både beslutsstark, effektiv och högpresterande kan din dominans ibland skrämma andra. Medan du sporras av extrema utmaningar kan det exempelvis leda till att gröna personer presterar sämre.

– En röd tror att genom att skrämma upp andra så blir de alerta just för att de själva funkar så, säger Grinndal.

 

Röd person

Positiva egenskaper:

Energisk

Resultatinriktad

Självständig

Beslutsam

Viljestark

Kan uppfattas som:

Lyssnar inte alltid

Kör ibland över andra

Kommunikationsstil:

Enkelriktad

Fokuserad och kortfattad

Bestämmande

Stressfaktorer:

Att förlora och misslyckas

GULT BETEENDE

Gula personer är ofta utåtriktade, optimistiska, kreativa, verbala, flexibla och övertygande vilket gör dem till duktiga säljare och marknadsförare. Du tänker utanför boxen och är som en popcornmaskin av idéer samtidigt som du är en duktig teambyggare.

– Det är den där personen som står i köket på alla fester och har ett litet hov omkring sig. De bjuder gärna på sig själva och skojar. Att vara omtyckt och stå i centrum är väldigt viktigt, säger Örjan Grinndal.

Andra människors uppskattning värderas högt och av rädslan för att missa något så dyker gula personer upp i alla sociala sammanhang - även om de egentligen inte hinner.

Samtidigt som du är lagkaptenen som peppar och sprider positiva vibbar kan din kommunikation lätt bli ofokuserad. Eftersom du vill upplevas som positiv och bli omtyckt undviker du att ge kritik och har därför också själv svårt att ta kritik.

Gul person

Positiva egenskaper:

Utåtriktad

Optimistisk

Kreativ

Flexibel

Övertygande

Kan uppfattas som

Ofokuserad

Överdriven

Kommunikationsstil:

Verbal

Humoristisk

Mångordig

Högröstad

Stressfaktorer: 

Att vara utanför och inte en del i gänget

GRÖNT BETEENDE

Gröna personer är ofta harmoniska, sociala, behärskade och kanske lite tystlåtna. Relationer är viktigast och försiktighet är ett tydligt ledord. Samtidigt som gröna ofta kan vara väldigt personliga och inlyssnande.

– En riktigt vän som ställer upp. Som kommer in på morgonen och frågar "Hur mår du?" och kanske känner av om allt inte är okej, säger Örjan Grinndal.

Du bryr dig om andra människor och är både omhändertagande och serviceminded. Din pålitlighet, uthållighet och lojalitet gör dig till en lagspelare som trivs i grupp.

Eftersom du är så mån om att alla i gruppen ska må bra, vill du att alla ska få komma till tals och att konsensus ska råda - varför det ibland kan uppfattas som om du har svårt att fatta beslut.

– Men ofta handlar det om att de är rädda att någon annan i gruppen inte ska gilla deras beslut, vilket då kan bli en källa till konflikt.

Eftersom du har nära till känslor och är konflikträdd kan du bli lite omständlig i ditt beteende. Du söker ständigt trygghet och kan därför drabbas av förändringsrädsla. Din vilja att alltid hjälpa till gör att du lätt kan bli lite utnyttjad.

Grön person

Positiva egenskaper:

Lojal

Hänsynsfull

Omtänksam

Pålitlig

Uthållig

Lyhörd

Kan uppfattas som:

Konflikträdd

Omständlig

Svårigheter att fatta egna beslut.

Kommunikationsstil:

Inkännande

Frågande

Stressfaktorer:

Förändring

Konflikter

Otrygghet

BLÅTT BETEENDE

Blåa personer är logiska, strukturerade, noggranna och principfasta. Kvalitet är av yttersta vikt och korrekthet är en grundpelare.

– Ska du köpa en bil vill du veta allt om bilen. Ska du köpa en telefon vill du se alla fakta först. Hur många pixlar, vilken batteritid och så vidare, säger Örjan Grinndal.

En blå person är ofta skicklig på sitt yrke och är bra på att lösa svåra problem.

Du kan också vara besserwissern på festen som förstör en god historia genom att googla svaret på detaljer och tveksamheter.

Samtidigt som blåa personer är bra på att lyssna delar de ogärna med sig av så mycket om sig själva. Du vill vara professionell, brusar ogärna upp och visar sällan känslor. Därför kan du uppfattas som lite inåtvänd, reserverad och formell. Kanske rentav kylig.

Blå person

Positiva egenskaper:

Strukturerad

Noggrann

Analyserande

Kvalitetssäker

Kritiskt granskande

Behärskad

Kan uppfattas som:

Kylig

Reserverad

Perfektionist

Kommunikationsstil:

Logisk

Faktabaserad

Stressfaktorer:

Misslyckande

Felaktigheter