Enligt sajten Bustle kan en sociopat uppleva kärlek, men den skiljer sig ofta från den vanliga definitionen.
En sociopat kan verka trevlig, charmerande och "normal" på ytan, men det finns varningssignaler att hålla utkik efter
1 AV 3
Många har narcissistiska drag utan att hade en narcissistisk personlighetsstörning. Här är tecken att hålla utkik efter.
2 AV 3
Enligt sajten Bustle kan en sociopat uppleva kärlek, men den skiljer sig ofta från den vanliga definitionen.
Foto: Shutterstock
3 AV 3
En sociopat kan verka trevlig, charmerande och "normal" på ytan, men det finns varningssignaler att hålla utkik efter
Foto: Shutterstock

Vad är en sociopat? 7 vanliga tecken

Brist på empati är ett vanligt kännetecken både bland sociopater och psykopater.

När de bildar kärleksband är det ofta av egoistiska skäl.

Här är 7 fraser som sociopater använder för att kontrollera eller manipulera sin partner.

I Sverige är ordet sociopat ovanligt bland både läkar- och forskarkåren och starkt ifrågasatt. I USA har ”diagnosen” däremot fått större genomslag, kanske framför allt tack vare film och tv. I den senaste upplagan av DSM, räknas emellertid både sociopati och psykopati in under diagnosen antisocial personlighetsstörning, eller personlighetssyndrom som det också kallas.

LÄS OCKSÅ: 9 tecken som kan genomskåda en narcissist

Vad är skillnaden mellan en psykopat och en sociopat?

Tillstånden är snarlika och har historiskt sett varit närmast synonyma. Men enligt vissa experter finns det skillnader. Medan psykopati sägs vara en medfödd sjukdom anses ibland en sociopat vara en produkt av uppväxt och miljö.

Enligt Webmd har sociopater ett samvete, även om det är väldigt svagt. Psykopater, däremot har inget samvete. Båda två har en bristande empati för andra vilket ofta blir ett stort problem i relationer med andra.

Antisocial personlighetsstörning

I DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) definieras tio olika personlighetsstörningar, även kallade personlighetssyndrom, som delas in i tre kluster.

Antisocial personlighetsstörning placeras i kluster B tillsammans med Borderline (Emotionellt instabilt personlighetssyndrom), Histrionisk och Narcissistisk personlighetsstörning.

Diagnosen kan ställas om en person har ett återkommande beteende som möter tre eller fler av följande kriterier:

Har svårt att följa sociala normer och hålla sig inom lagens ramar.

Ljuger, manipulerar och lurar andra för egen vinnings skull.

Impulsivt beteende och svårigheter att planera framåt.

Blir lätt irriterad och aggressiv.

Bortser från både sin egen och andras säkerhet.

Regelbundet oansvarigt beteende.

Saknar ånger.

Källa: NCBI

Enligt sajten Bustle kan en sociopat uppleva kärlek, men den skiljer sig ofta från den vanliga definitionen.

– För en sociopat är upplevelsen mycket mer ytlig och mindre meningsfull, säger psykologen Darrel Turner till sajten.

– Det är troligare att de ser sin partner som en trofé, snarare än någon de älskar.

En sociopat kan verka trevlig, charmerande och "normal" på ytan, men enligt Bustle finns varningssignaler att hålla utkik efter. Här är fraser som är vanliga i jakten på att kontrollera sin partner.

LÄS OCKSÅ: 20 tecken på att du känner en psykopat

1. "Ingen förstår mig som du"

Enligt relationscoachen Laney Zukerman kan en sociopat fortfarande känna känslor, men de är ofta ytliga. De kanske menar vad de säger, men det är inte säkert att det betyder särskilt mycket. Den här frasen kan vara ett lågmält sätt för en sociopat att uttrycka känslor.

2. "Jag har aldrig känt så här för någon annan"

En fin kärleksdeklaration som skulle göra vem som helst glad. Men när det kommer från en sociopat är det något helt annat. Deras ord saknar djup. De vet vad andra människor gillar att höra vilket ställer dem i god dager.

LÄS OCKSÅ: Alla har olika personligheter: Vilken färg passar bäst in på dig? 

3. "Du är bäst"

Makt, kontroll och dominans är motiv som sociopater kan sträva efter. Att dränka sin partner i komplimanger som "Du är bäst" och "Du är den vackraste person jag träffat" är ett av deras många trick. De använder ofta sin charm för att manipulera sina offer.

Foto: Shutterstock

4. Du har tur som har mig!

När inte charmoffensiven är påslagen riskerar du att utsättas för det omvända. Fraser som "Ingen kommer någonsin älska dig som jag" och "Jag skulle kunna hitta någon bättre" är vanliga.

– När de tillfredsställt sina behov har de en tendens att kassera människor, eller sluta visa dem värme, säger psykologen Ramani Durvasula till Bustle.

LÄS OCKSÅ: Är du också "Omgiven av idioter"? Så tyder du andras kroppsspråk 

5. "Du är skyldig mig!"

Sociopater formar ofta relationer för att nå saker som sex, pengar eller status. Deras kapacitet för intimitet och ömsesidighet är sämre. De är duktiga på att "räkna poäng" i relationen.

LÄS OCKSÅ: 5 fraser som används för att manipulera dig

6. "Jag har ju redan gjort det här! Vad mer kräver du?"

Eftersom sociopater oftast lägger manken till först när de har något att tjäna på det kan de reagera negativt när en partner kräver något i gengäld. Det är inte ovanligt att en sociopat blir en helt annan person när de tappar besinningen. Verbal misshandel är vanligt och de har inga problem med att angripa sin partner.

7. "Jag har inte tid för det här"

Sociopater är måna om att upprätthålla sin fasad och framställa sig själva i ett positivt ljus. De använder ofta fraser som avleder ansvar från dem själva. En sociopat gör aldrig fel, åtminstone i deras ögon.

Kom ihåg: Alla är INTE sociopater

Oavsett vad du sett på tv eller film så är långt ifrån alla psykopater eller sociopater ondskefulla skurkar som torterar sina offer för nöjes skull. Enligt Webmd kan personer med antisociala personlighetsstörningar vara våldsamma, men de flesta är inte det.

Och bara för att du känner igen vissa egenskaper eller fraser hos personer i din närhet, så behöver det inte betyda att du lever med en psykopat eller en sociopat. Det kan bara betyda att personen i fråga är självisk, elak eller bara haft en dålig dag.