ANNONS
X
EXPRESSEN.SE

5 enkla råd – för ett meningsfullt liv

Maria Farm

Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

6 av 6

6. Till sist: Därför är "meningsfullhet" ett bättre ord än "lycka"

På senare år har forskare i allt högre grad börjat intressera sig för vad det är som gör folk lyckliga och välmående, i motsats till tidigare hälsostudier som ofta fokuserat på vad som ligger bakom negativa tillstånd som stress, ångest och depression. Och det är en välkommen utveckling, tycker psykologen och kbt-terapeuten Maria Farm.

Dock höjer hon varningens finger för ordet "lycklig" – och förespråkar att vi hellre pratar om "meningsfullhet" när vi diskuterar hur man bör leva för att få ut max av sin tid på jorden. Lycka är nämligen ett högst flyktigt tillstånd – och man måste inte gå runt och vara lycklig och glad jämt för att livet ska vara värt något.

– Många har en föreställning om att lycka är ett totalt saliggörande tillstånd som man ska uppnå – men problemet är ju att man aldrig når dit? Folk har rätt högt ställda krav på ordet "lycka", vilket i slutändan blir hämmande.

– "Meningsfullhet" är ett bättre ord, liksom "välmående" och "välbefinnande". Alla går vi igenom motgångar och svårigheter: man kanske får ett barn med funktionshinder. Men det betyder ju inte att vi inte upplever en stark mening med livet.

Så man bör snarare sträva efter att skapa sig mening i tillvaron än att bli lycklig?

– Ja, att resonera kring vad som skapar mening för just en själv, vad det är för typ av liv man vill leva. Det är till viss del individuellt, men det finns också några allmänna aspekter som bidrar till att vi upplever meningsfullhet.

De aspekterna är de som presenterats här innan: relationer, medkänsla, tacksamhet, strävan och motion.

– Forskning visar att många upplever att de mår bra när de här områdena i livet funkar, säger Maria Farm.

6 av 6