Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.
Annons
EXPRESSEN.SE
Pressrelease från CLS
Hälsoliv>Pressreleaser

Publicerad 27 apr 2018 11:15

CLS gör möjligt för fler patienter att ingå i imILT®-studien vid Karolinska Sjukhuset i Stockholm

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) meddelar att det nu är möjligt för patienter som får immunstimulerande läkemedel att ingå i den pågående studie, avseende behandling av hudcancer, som bolaget genomför i samarbete med Karolinska universitetssjukhuset. 

Syftet med studien, som omfattar fem patienter, med möjlighet att utöka antalet, är att utvärdera CLS behandlingsmetod, imILT, gällande effekt, säkerhet och handhavande. 

- Detta är första steget mot att ta reda på hur imILT fungerar i kombination med immunstimulerande läkemedel. Det är ett fåtal patienter inledningsvis, men det kan ge en vägledning om hur vi kan gå vidare för att utvärdera potentialen hos imILT, säger Lars-Erik Eriksson, VD i CLS.

- Vi ser fram emot att kunna slutföra studien inom ramen för det uppdaterade studieprotokollet. Nu har vi förutsättningar att inkludera patienter som står på samtidig gängse behandling och det ger oss  betydligt bättre möjligheter att rekrytera patienter, säger Johan Hansson, professor vid Karolinska Institutet, överläkare på Radiumhemmet samt forskare inom malignt melanom.    

2016 hade Sverige drygt 4 200 nya fall av invasivt melanom. Sjukdomen är lika vanlig hos män som hos kvinnor och är en av de cancerformer som ökar allra snabbast. Ökningstakten är cirka sex procent per år, vilket gör att malignt melanom blir en allt vanligare sjukdom.

Det beror bland annat att människors hud i större omfattning utsätts för solens UV-strålar eftersom atmosfärens naturliga filter tunnas ut. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är vart tredje cancerfall som diagnostiseras malignt melanom. I USA har antalet hudcancerfall ökat dramatiskt och WHO bedömer att var femte amerikan, under sin livstid, riskerar att utveckla hudcancer. 

CLS behandlingsmetodimILT® är utvecklad för att döda solida cancertumörer samtidigt som den framkallar ett immunologiskt försvar mot eventuellt kvarvarande tumörceller, även de som finns utanför eller långt ifrån det behandlade området.

En optisk laserfiber förs in i tumören. Laserljus värmer, skonsamt och kontrollerat. Detta gör att tumören långsamt dör, oftast inom några dagar. Ur cellerna i tumören läcker anti-gener som stimulerar kroppens immunförsvar varpå immunförsvaret attackerar även andra tumörer och metastaser i kroppen av samma cancertyp.

Den immunologiska effekten uppstår genom att behandlingen av tumören sker med så låg temperatur att tumörens antigena äggviteämnen bevaras. Dessa ämnen får kontakt med immunsystemet och stimulerar ett immunologiskt försvar mot tumörsjukdomen.

Metoden kan användas både för kurativ (botande) och palliativ (symtomlindrande) behandling.

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2018 kl 11:15.

Följande bilagor finns för nedladdning:

CLS gör möjligt för fler patienter att ingå i imILT®-studien vid Karolinska Sjukhuset i Stockholm

Om CLS

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är Västra Hamnen Corporate Finance.  Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Pressreleaser

Pressreleaser är nyheter från olika företag.